II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba

Zobrazeno: 2608x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelSTRABAG a. s.
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelKrajská správa a údržba silnic Vysočiny
Hlavní projektantDopravoprojekt Brno, a.s.
Hlavní zhotovitelSTRABAG a. s., Odštěpný závod Vysočina, Pelhřimov

Více o stavbě…

Silnice II/360 je důležitou spojnicí mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím a současně i spojením této lokality s dálnicí D1.

Tato 2.stavba obchvatu o délce cca 996m představuje navázání na stávající 1.stavbu a tím dokončení celého obchvatu obce Oslavička. Přeložka silnice II/360 byla navržena a je realizována v kategorii S 9,5/70. Původní trasa silnice II/360 vykazovala velmi nevhodné směrové vedení (hluboko pod limitními hodnotami) a rovněž naprosto nedostatečné šířkové parametry. Velkým a nebezpečným problémem bylo křížení s tratí ČD.

Přehled významných stavebních objektů:

 • SO 002 Sanace podloží pod násypem
 • SO 101 Přeložka silnice II/360
 • SO 201 Most přes potok Oslavičku
 • SO 202 Most přes trať ČD a stáv.sil. II/360
 • SO 204 Zárubní zeď vpravo km 1,700 - 1,800
 • Stavební objekty řady 411 Přeložky a úpravy vedení inženýrských sítí.
 • SO 701 Protihluková opatření
 • SO 801 Vegetační úpravy
 • SO 802 Hospodaření s ornicí

Realizovaný obchvat se napojuje na 1. stavbu za již realizovanou křižovatkou Rohy – Oslavička (Hodov). Trasa pokračuje po odřezu svahu zajištěného zárubní zdí vysokou až 8m (km 1,700-1,800) v místě bývalého lesa, dále v km 1,848 přechází jednopolovým mostem potok Oslavičku. V tomto úseku je trasa (km 1,861-2,128) vedena v násypu vysokém až 8,5 m. Pohledová strana zárubní zdi je provedena z lomového kamene, na vrchu zdi je osazena římsa se zábradlím. Dále trasa komunikace přechází třípolovým mostem původní silnici II/360 a trať ČD a pokračuje k odbočce na obec Baliny (směrem na Velké Meziříčí), kde se napojuje na stávající II/360.

Směrové vedení se skládá ze směrových oblouků s přechodnicemi o min. R 280 m. Výškové vedení – vypuklý výškový oblouk má min. hodnotu R 3000 a max. R 5500 m. Vydutý oblouk má min. hodnotu R 2756m. Příčné uspořádání jízdní pruhy 2x 3,50m, vodící proužky 2x 0,25m, zpevněná krajnice 2x 0,50, nezpevněná krajnice 2x 0,50m. Konstrukce vozovky SMA 11S 40mm, ACL 22+ 80mm, ACP 22S 60mm, PMH 90mm, VŠ 18mm, ŠD 150min. mm.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Z důvodu citlivého začlenění do krajiny s promítnutím požadavků na zlepšení dopravní obslužnosti a zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě. V rámci velmi vhodného začlenění do krajiny byly použity přírodní materiály (zejména lomový a přírodní kámen z místa stavby) včetně vysoké úrovně kamenických a betonářských prací (za zmínku stojí oba mosty, zejména most přes trať ČD).

Ocenění

 • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2009

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru