Dostavba hotelového komplexu, Hotel SKI Nové město na Moravě

Zobrazeno: 2599x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou
MajitelINKORA s.r.o.
ProvozovatelHotel SKI
Hlavní architektM4 architekti s.r.o., Praha
Hlavní projektantIng. Milan Jirovec
Hlavní zhotovitelPKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě…

Architektonické a urbanistické řešení

Komplex hotelu SKI se nachází na okraji Nového Města, mimo jeho zastavěnou část. Je srdcem sportovních a rekreačních aktivit, které tvoří významnou složku charakteru a vznikl začátkem 70. let dle dobových představ o způsobu rekreace a trávení volného času. Lokalita se nachází v CHKO Žďárské vrchy. Nově navrhované stavební celky byly formovány tak, aby jejich dispoziční i konstrukční návaznosti na stávající stavbu byly optimalizovány a vyváženy, zároveň aby současná hmotová kompozice hotelu byla přiměřeně a citlivě doplněna.

Dostavba spočívala v doplnění hotelu o nový a autonomní třípodlažní objekt bazénového centra a ubytovací části, která se ke stávající kompozici připojila radiálně ze severní strany. V úrovni 1NP nově vybudovaný objekt prorůstá stávající hotelovou budovu a rozšiřuje tak hotelovou halu do západního prostoru původní zahrady. Základní provozní vazby hotelu se nemění, jsou však doplněny novými funkcemi.

Dispoziční řešení

Stávající hotelový komplex byl novými úpravami rozšířen či doplněn o tyto provozní části:

 • hotelová hala (rozšířena a dispozičně přeřešena)
 • bazénové centrum (včetně šaten, sauny, dalších doplňkových lázeňských provozů a technologie)
 • lůžková část (ve 2 úrovních bylo umístěno 20 nových pokojů s 38 lůžky)
 • kotelna a strojovny TZB (původní provozy byly dispozičně přeřešeny a osazeny novými technologiemi)

Konstrukční a materiálové řešení

Přístavba na severní straně má tři nadzemní podlaží a z části jedno podzemní podlaží. Půdorysně je navržena na obdélníkovém půdorysu cca 10x37m. Jelikož se v půdorysu navržené přístavby nacházely stávající objekty, bylo nutné je nejdříve odstranit. Vlastní konstrukční systém přístavby je řešen jako železobetonový monolitický příčný stěnový systém, který v 1.NP přechází do skeletu. Sloupy v 1.NP jsou pouze po obvodu objektu. Založení přístavby je plošně na betonových patkách a pasech. Rozšíření vstupního prostoru je realizováno ze západní strany. Stávající strop a obvodové stěny vstupního krčku byly vybourány a nový strop nad vstupním prostorem je řešen jako železobetonová, monolitická, obousměrně pnutá deska, uložená na nové svislé konstrukce a kotvena ke stávajícím sloupům. Založení rozšířené části je na betonových základových pasech. Suterénní konstrukce jsou chráněny proti vlivu agresivní podzemní vody a zemní vlhkosti povlakovou hydroizolací. Nové konstrukce jsou od stávajícího objektu oddilatovány.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Provedené stavební úpravy měly za cíl modernizaci, revitalizaci a zatraktivnění celého areálu tak, aby vyhověl stále se stupňujícím požadavkům návštěvníků z celé Evropy. Dostavba hotelového komplexu přispěla ke zlepšení kvality nabídky ubytování na území Vysočiny. Vyšší komfort ubytování i wellness centrum, které je součástí hotelu, tak může přitáhnout do srdce Vysočiny ve větší míře tuzemskou i zahraniční klientelu a být tak celoročně využívaným hotelovým komplexem. Realizačnímu týmu se podařilo navrhnout a postavit objekt, který nenásilně koresponduje s původní budovou, známou svojí nezaměnitelnou siluetou.

Virtuální prohlídky

nove-mesto-na-morave-hotel-ski-nove-mesto-na-morave-exterier

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru