Centrální parkoviště s lávkou pro pěší, Bystřice nad Perštejnem

Zobrazeno: 2393x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelMěsto Bystřice nad Pernštejnem
MajitelMěsto Bystřice nad Pernštejnem
Hlavní projektantIng. Luboš Vetešník
Druhý projektantIng. Jan Červinka
Hlavní zhotovitelDIRS Brno s.r.o., Brno
Druhý zhotovitelPBS Industry a.s., Třebíč

Více o stavbě…

Urbanisté řešení

Navržené řešení vychází ze snahy o vytvoření centrálního parkoviště města v přímé návaznosti na Masarykovo náměstí včetně vytvoření bezbariérového průchodu městskou tržnicí s komunikačním propojením na polikliniku a autobusové nádraží.

Architektonické řešení

Realizací centrálního parkoviště s lávkou pro pěší byla vytvořena hlavní komunikační spojnice pro pěší mezi autobusovým nádražím, poliklinikou náměstím dále pokračující k základní škole TGM a do sportovního areálu města. Průchodem přes městkou tržnici na lávku je překonán výškový rozdíl mezi náměstím a zadní části budovy městské tržnice a zároveň je vytvořena dostatečná výška průjezdného profilu pod lávkou za účelem zásobování sousedního obchodu s potravinami.

Dispoziční řešení

Centrální parkoviště má 148 parkovacích stání. Zastřešená lávka pro pěší a její podélný profil vychází z výškových poměrů na staveništi, kde lávka na začátku navazuje na průchod z náměstí přes stávající budovu městské tržnice a na konci navazuje na přístupový chodník k poliklinice. Mostní konstrukce je dvakrát lomená, protože musí splňovat podmínku, aby do prostoru stávající zpevněné plochy byl umožněn vjezd vozidel zásobování sousedního obchod s potravinami. Celková délka přemostění je 20 m a celková délka lávky v ose je 49 m.

Konstrukční a materiálové řešení

Plocha parkoviště je řešena z kamenné dlažby (3106 m2), částečně pak z asfaltobetonové plochy(260 m2). Součástí parkoviště jsou rovněž dělící ostrůvky z kamenného záhozu z lomového kamene, popřípadě jsou v nich vysázeny popínavé rostliny nebo jsou zatrávněny. Mezi parkovištěm a sousedním pozemkem je vytvořena kompaktní protihluková stěna vyšky min. 2,8m délky 66 m.

Ocelová konstrukce lávky je provedena jako celosvařovaná příhradová konstrukce. Montážní styky jsou šroubované. Hlavní nosníky jsou navrženy z trubek, mostovka je celoplechová vyztužená I profily. Příčníky pod mostovkou jsou provedeny rovněž z I profilů. Schodiště je ocelové, schodnice jsou z U profilů. Kotvení sloupů je provedeno do předem zabetonovaných sloupků. Ocelová konstrukce je opatřena zeleným nátěrem. Zastřešení je provedeno z průhledného trapézového sklolaminátu ve tvaru oblouku. V lávce je osazeno rovněž veřejné osvětlení.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění

Instalací lávky pro pěší došlo k přímému bezbariérovému propojení centra náměstí s poliklinikou a autobusovým nádražím. Město tím vyřešilo dlouhodobý problém přístupu z centra náměstí, který vedl přes soukromý pozemek prodejny potravin a tím související uzavírání průchodu dle prodejní doby obchodu..

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru