Rekonstrukce mostu, Jaroměřice nad Rokytnou

Zobrazeno: 3667x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava
Hlavní projektantPROfi Jihlava, spol. s r.o., Jihlava
Druhý projektantProjekční kancelář PRIS s.r.o., Brno
Hlavní zhotovitelD.I.S., spol. s r.o., Brno

Více o stavbě…

Most ev.č. 152-018 přes řeku Rokytnou v Jaroměřicích nad Rokytnou, na silnici II/152, která je součástí Severojižního propojení kraje Vysočina, se nachází v bezprostřední blízkosti Státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou.

Původní most byl již řadu let ve velmi špatném technickém stavu a pro své nedostatečné šířkové uspořádání i omezenou únosnost byl dopravní závadou na komunikaci II/152. Nový most je (oproti původnímu dvoupolovému) řešen jako jednopolový, bez středového opěrného pilíře. Jedná se o předpjatý monolitický železobetonový rám, vetknutý do masivních předpjatých opěr. Nosná konstrukce je tvořena deskou s parapety. Opěry mostu jsou založeny na železobetonových základech podepřených vrtanými pilotami. Na opěry navazují dle prostorového řešení celé stavby krátká železobetonová křídla.

Součástí stavby bylo dočasné odstranění 4 památkově chráněných soch (sousoší Piety a Kalvárie a sochy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandra). Město Jaroměřice nad Rokytnou využilo čas stavby a realizovalo na své náklady restaurování soch. Po dokončení stavby byly restaurované sochy umístěny zpět na nový most, na nově vybudované podstavce. Na pravé straně mostu (směrem do města) je umístěna energetická lávka, která slouží jak pro převedení inženýrských sítí (pod lávkou), tak jako chodník pro pěší, oddělený ocelovým zábradlím od řeky Rokotné a betonovou zídkou s ocelovým zábradlím od provozu na mostě.

Součástí stavby byly rovněž přeložky inženýrských sítí – přeložka vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. Celková délka řešeného úseku úpravy komunikace II/152 činila 86 m. K umístění pamětní desky byl použit kamenný kvádr z mostního pilíře původního kamenného mostu.

Základní parametry mostu

 • Délka přemostění: 21,56 m
 • Délka mostu: 26,94 m
 • Rozpětí mostu: 23,06 m
 • Celková šířka mostu: 8,80 m
 • Výška mostu: 4,30 m
 • Zatížitelnost mostu: normální: 32 t, výhradní: 80 t, výjimečná: 196 t
 • Šířka komunikace na mostě mezi zvýšenými obrubami: 7,00 m, kategorie komunikace: M 8/40.

Cena díla: 25.464.348,- Kč vč. DPH. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z Evropského fondu regionálního rozvoje (SROP).

Ocenění

 • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2007

 • CENA ČASOPISU STAVEBNICTVÍ

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru