Voliéry v Děkanské zahradě, Pelhřimov

Zobrazeno: 2415x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelSTATUS stavební a.s., Humpolec
MajitelMěsto Pelhřimov
Hlavní architektProjekt centrum v.o.s., Pelhřimov
Hlavní projektantIng. Rybář
Hlavní zhotovitelSTATUS stavební a.s., Humpolec

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Projekt Voliér pro exotické ptactvo vznikl na základě potřeby modernizace původního, již značně zastaralého chovného zařízení. Objekt je situován na spodní okraj, v klidové zóně zámeckého parku, tzv. Děkanské zahrady.

Architektonické řešení

V místě původní stavby; tedy po její celkové demolici byl realizován zcela nový, moderní stavební prvek s fasádou v zaoblení konkrétního poloměru "r" stanovené kružnice - stavba má tedy zaoblený půdorys a tímto svým tvarem kladla zvýšené nároky na realizaci v mnoha stavebních prvcích (zaoblené bednění základových pasů, trojúhelníkové dobetonovávky stropních konstrukcí, vyzdívky svislých konstrukcí v předepsaných zaoblení různých poloměrů, stejně tak i zaoblené prvky říms okapů i úběžníky vznikající při pokládce střešní krytiny Cembrit).

Dispoziční řešení

Vzhledem k tomu, že stavba je umístěna ve svahu značného převýšení, nabídla se zde jedinečná možnost i využití prostoru pod vlastními voliérami. Tento prostor je využit částečně jako skladové zázemí pro TS města Pelhřimova a z větší části jako sociální zařízení, WC pro veřejnost.

Plocha vlastních voliér je rozdělená na tři části:

 • Krmnou, obslužnou část s karanténní místností a nezbytným zázemím pro obsluhu
 • Krytou, vytápěnou část voliér určenou pro přenocování, hnízdění a přezimování exotického ptactva.
 • Proletovou část voliér, která plynule navazuje na vytápěnou část a její půdorysná poloha je částečně chráněna proti nepřízni počasí a částečně je zcela nekrytá.

Jednotlivé voliéry jsou vybaveny požadovaným, dá se říci nadstandardním zařízením pro zvýšení pohody chovaného exotického ptactva. K tomuto zařízení patří např.: infračervené tepelné zářiče, otvírání proletových otvorů mechanickým způsobem na dálku, osazení zvlhčovačů ovzduší pro parné letní dny, kamerový systém střežící bezpečnost chovaného ptactva, a jiné.

Konstrukční a materiálové řešení

Ze stavebního hlediska byly použity klasické stavební materiály, jako jsou prvky klasické zděné technologie Porotherm, velké množství nosných prvků bylo provedeno jako tesařská konstrukce, tedy dřevěná konstrukce s několikerým druhem opláštění, jako jest prkenné pobití, cetrisové stěny, ale i sádrokartonové desky kombinované s tepelnou izolací. Vnitřní úpravy povrchů stěn byly provedeny klasickými dvouvrstvými vápennými omítkami, některé stěny byly obloženy keramickým obkladem, na podlahách jsou keramické dlažby, ve voliérách beton a zemina či písek. Fasáda objektu je provedena ve třech površích:

  1. Prkenné pobití s přesahem v horizontální rovině.
  2. Vápenno-cementová, štuková omítka opatřená silikátovým nátěrem.
  3. Soklové části objektu jsou obloženy keramickým páskem.

Proletové části jednotlivých voliér jsou provedeny z pozinkovaného drátěného pletiva osazeného do kovových rámů z jäcklových profilů různých průřezů.

Pro celkové nenásilné začlenění této nové stavby do prostoru již vzrostlé zeleně Děkanské zahrady byly provedeny i poměrně rozsáhlé úpravy nejbližšího okolí - některé dřeviny byly i vykáceny, jinde byly nové opět vysazeny a pro pohodu obdivovatelů tohoto druhu fauny byly v okolí voliér provedeny i zpevněné plochy ze zámkové dlažby, pro odpočinek návštěvníků byly pak rovněž osazeny venkovní lavičky.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru