SPŠ stavební, SOU stavební a OU Třebíč, výstavba dílen Hrotovická, Třebíč

Zobrazeno: 1952x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelSPŠ stavební, SOU stavební a OU Třebíč
Hlavní architektIng. arch. Michal Zlatuška
Hlavní zhotovitelKevos, spol. s r.o., Třebíč

Více o stavbě…

Architektonické řešení

Budova truhlářských dílen je navržena s ohledem na tvar pozemku a jeho velikost jako dvoulodní přízemní objekt se sedlovou střechou. Architektonické řešení odpovídá charakteru okolních budov stávajícího areálu, které tvoří převážně dílenské a skladové objekty přízemní. Objekt je omítnut štukovou probarvenou omítkou v kombinaci barev světle šedé a cihlově červené, sokl objektu je tvořen lícovými obkladovými pásky cihlově červené barvy. Okna jsou navržena z bílých plastových profilů pětikomorového systému, zasklená izolačním dvojsklem. Střešní krytina je tvořena trapézovými plechy s povrchovou úpravou matný polyester v tmavě červené barvě. Podbití krovu je z hoblovaných prken spojovaných na pero a drážku mořených na odstín dub přírodní světlý.

Dispoziční řešení

Dispozice objektu dílen je navržena jako chodbová s centrální středovou komunikací, ze které jsou přístupné jednotlivé místnosti. V objektu jsou navrženy dvě ruční truhlářské dílny, tři dílny truhlářské strojní se sklady polotovarů. Tyto dílenské provozy jsou doplněny o kancelář mistrů, sociální zázemí učňů a mistrů. Samostatnou dispoziční část tvoří technické zázemí - kotelna. Vstup do objektu je navržen z východní strany směrem od příchodu z objektu internátu ve kterém jsou situovány šatny a umývárny učňů. Vstup je řešen krytým venkovním schodištěm za kterým následuje vstupní zádveří a středová chodba. Z chodby jsou vstupy do jednotlivých dílen, na záchody, kanceláře mistrů a do kotelny. U jednotlivých strojních dílen jsou navrženy sklady polotovarů přístupné vždy z prostoru dílny

Konstrukční a materiálové řešení

Při realizaci této stavby bylo nutné vybudovat novou vodovodní přípojku, el. přípojky nízkého napětí, venkovní kanalizaci, středotlaký přívod plynu a obslužné zpevněné plochy. Základy jsou navrženy jako základové pasy případně patky. Základy jsou vybetonovány z betonu prostého. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z bloků z lehkého keramického betonu rozdílných šířek a technických vlastností podle druhu prováděného zdiva. Obvodové konstrukce (soklové zdivo) je navrženo z děrovaných bloků. Střecha dílen je navržena sedlová. Nad venkovním vstupním schodištěm je navržena stříška pultová. Střešní krytina trapézový pozinkovaný ocelový plech. Podlahové konstrukce jsou navrženy rozdílné podle druhu a účelu místností. Ve většině místností jsou provedeny štukové omítky v kombinaci s keramickým obkladem. Místnosti technologické a skladové jsou opatřeny omyvatelným nátěrem. V celém rozsahu objektu jsou zavěšené podhledy. Vnější zdivo je opatřeno převážně probarvenými omítkami v kombinaci s keramickým obkladem. Izolace proti zemní vlhkosti je tvořena protiradonovou bariérou. Okna , vstupní dveře a dveře ze zádveří do chodby jsou vyrobeny z plastových profilů, zasklené tep. izolačním sklem. Vstupní vrata do strojních dílen jsou skládací horizontálně posuvná.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru