Napojení MK - D1 prům. parku Jihlava a fy BOSCH na sil. I/38

Zobrazeno: 3249x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelStavby silnic a železnic, a.s., Jihlava
MajitelStatutární město Jihlava
Hlavní projektantPROfi Jihlava, spol. s r.o., Jihlava
Druhý projektantPRAGOPROJEKT a.s., Praha
Hlavní zhotovitelStavby silnic a železnic, a.s., Jihlava

Více o stavbě…

Předmětem stavby byla výstavba místní sběrné komunikace pro napojení průmyslové zóny města Jihlavy na silnici I/38 napojující dopravní infrastrukturu na dálnici D1. Komunikace propojuje ulici Pávovskou se silnicí I/38 mimoúrovňovou křižovatkou pro směry příjezdu od Znojma a výjezdu k dálnici D1.

Stavba zahrnovala výstavbu místní sběrné komunikace kategorie MS 9/50, dvou direktivních větví MÚK se silnicí I/38 a výstavbu malé okružní křižovatky v místě napojení na ulici Pávovskou.

Silniční objekty:

 • celková délka hlavní trasy 464,27 m
 • délka úprav příjezdové komunikace ČD 162,85 m
 • délka větve č. 1 MÚK 198,68 m
 • délka větve č. 2 MÚK 203,425 m
 • parametry MOK:
 • vnější průměr OK D = 40 m
 • okružní pás šířky š = 6 m
 • nezp. část stř. ostrova d = 24 m
 • vjezdový/výjezdový poloměr R = 12/15 m

Mostní objekty:

 • most přes trať a vlečku ČD:
 • délka 83,20 m
 • rozpětí polí 22,35+32,65+17,40 m
 • plocha 932 m2

Hlavní fyzické objemy:

 • sejmutí ornice a lesní hrabanky 1266,30 m3
 • výkopy 1048,80 m3
 • násypy 54572,80 m3

Ocenění

 • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2006

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru