Zahradnický areál EKOIMPEX s provozní budovou a RD, Pelhřimov

Zobrazeno: 1348x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelI. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
MajitelHana a Ing. František Neckářovi
Hlavní architektDipl. Ing. Ivana Míchalová
Hlavní projektantIng. Karel Kupec - Studio A
Hlavní zhotovitelI. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Více o stavbě…

Urbanistické a architektonické řešení

Firma EKOIMPEX, jejíž činností je zahradnicko-lesnická, inženýrská a obchodní činnost se rozhodla pro vybudování zahradnického areálu, ve kterém bude i rodinný dům majitelů firmy. Areál se nachází v k.ú. Pelhřimov, v blízkosti zahrádkářské kolonie "Javorová alej". Území je mírně svažité od JZ k SV a nachází se na něm i výsadba školky pro dopěstování a založení sazenic okrasných dřevin a keřů. Příjezd a přístup k objektu bude umožněn přímo ze zpevněné komunikace, která je přivedena k zahrádkářské kolonii. Tato komunikace vede podél jihovýchodní hranice pozemku.

Provozní budova je navržena ve tvaru "L", nepodsklepená, částečně s využitým podkrovím. Rodinný dům bude obdélníkového půdorysu, nepodsklepený, přízemní s obytným podkrovím. Oba objekty budou zastřešeny klasickým dřevěným vázaným krovem - sedlovým.

Dispoziční řešení

Provozní budova: V přízemí provozní budovy se nachází vstupní chodba se schodištěm, sklad, šatna pro muže se sociálním zázemím, šatna pro ženy se sociálním zázemím a sklad zemědělských strojů. V podkroví se nachází chodba, kancelář a půda. Součástí provozní budovy je samostatně stojící garáž. Podkroví nad garáží bude využito jako půda.

Rodinný domek: Rodinný dům je přístupný hlavním vchodem umístěným v přízemí objektu, který ústí do chodby. Z této chodby je v přízemí přístupné WC, technická místnost a pracovna. Ta volně přechází v obývací pokoj a jídelnu. Na ní navazuje kuchyně se spíží. V obývacím pokoji je umístěno schodiště, po kterém se dostaneme do podkroví. Tam jsou z chodby přístupné pokoje, koupelna a ložnice se šatnou.

Stavebně - technické řešení

Konstrukce obou objektů jsou navrženy z tradičních materiálů. Obvodové nosné zdivo celého objektu bude provedeno z cihel POROTHERM 44 P+D a 36,5 P+D na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 24 P+D, příčky budou provedené z příčkovek POROTHERM. Základové konstrukce budou provedeny do rostlého terénu a nezámrzné hloubky z prostého betonu min. B15 prokládaného 1/3 lomovým kamenem. Stropní konstrukce nad částí přízemí rodinného domu bude dřevěná z dřevěných trámů, druhá část stropu RD řešena jako keramický strop (trámečky + vložky). Strop v provozní budově je navržen z ocelových I nosníků a stropních desek Hurdis. Stropy podkroví tvoří zateplený sádrokartonový podhled zavěšený na kleštinách krovu. Krovy jsou navrženy tradiční dřevěné vaznicové soustavy se stojatou stolicí (nad částí provozní budovy ležaté stolice) a středními, příp. vrcholovou vaznicí. Krytina střech bude provedena z pálených tašek červené barvy. Štítové zdi podkroví obou objektů a vikýř RD budou obloženy dřevem. Okna a dveře v obvodových stěnách budou provedena dřevěná EURO, vstupní dveře RD a vrata provozní budovy budou dřevěné. Objekty budou opatřeny vápennou štukovou omítkou a částečně budou obloženy dřevem nebo kamenem. Vnitřní omítky jsou navrženy vápenné štukové. V prostorách kuchyně a sociálních zázemí jsou tyto omítky doplněny keramickým obkladem. Povrchy podlah jsou navrženy dle využití jednotlivých místností. Schodiště v provozní budově je navrženo jako ocelové se samonosnou konstrukcí. Stupně budou vybetonovány do ocelových vaniček a obloženy keramickou dlažbou. Schodiště v rodinném domě bude provedeno jako samonosné, dřevěné. Klempířské konstrukce budou provedeny z měděného plechu.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru