Výstavba bytového domu o 42 b.j., Velká Bíteš

Zobrazeno: 1221x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelStav Outulný a.s.
MajitelBytové družstvo Města Velká Bíteš
Hlavní architektIng. Vladimír Žák jr.
Druhý architektIng. arch Lenka Pečenková
Hlavní projektantAS PROJECT CZ, s.r.o.
Hlavní zhotovitelStav Outulný a.s. Náměšť nad Oslavou

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Objekt bytového domu je umístěn v prostoru bývalého areálu SOU Velká Bíteš. Pozemek je mírně svažitý od severovýchodu k jihozápadu. V blízkosti stavby se nachází objekt bytového domu o 28 bytových jednotkách, jídelna a administrativní budova. Mezi stávajícím bytovým domem a nově provedeným vznikl prostor pro parkoviště osobních automobilů o kapacitě 71 parkovacích stání, z toho 4 stání pro tělesně postižené občany. Toto parkoviště odpovídá počtu bytových jednotek v obou bytových domech. Objekt je umístěn rovnoběžně s jihovýchodní hranicí areálu, orientován svou podélnou osou směrem severovýchod - jihozápad. Bytový dům má dva vstupy na severozápadní fasádě se zádveřím, kdy z prvního vstupu, jsou přístupné 4 bytové jednotky (resp. 24 b.j.) a ze druhého 3 bytové jednotky (resp. 18 b.j.). Příjezd na parkoviště je zajištěn stávajícím vjezdem do bývalého areálu SOU z ulice Jihlavská. Příjezd na parkoviště byl nově zbudován.

Architektonický výraz

Bytový dům má obdélníkový tvar, je podsklepený s šesti nadzemními podlažími a zastřešením pultovou střechou ukončenou na štítových stranách atikou. Vertikální komunikaci v každém vstupu mezi jednotlivými podlažími (1.PP až 6.NP) zajišťuje jednoramenné přímé schodiště a osobní výtah pro přepravu max. 8 osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Jednotlivé byty jsou přístupné ze společné chodby. Bytové jednotky se skládají ze vstupních chodeb, samostatných WC, koupelen, šaten, kuchyní, jídelen, obývacích pokojů, ložnic a pokojů v počtu dle velikostní kategorie bytu. V suterénu jsou umístěny společné prostory (chodby, dvě sušárny a kočárkárny, kolárny). Dále jsou zde situovány sklepní kóje pro jednotlivé byty, strojovny výtahů a kotelna s technickou místností. Na jihozápadní straně podsklepené části vznikl prostor včetně příjezdu pro čtyři samostatné garáže. Každý byt má vlastní samonosný balkón. Vnější výplně otvorů jsou provedeny plastové v barvě bílé se zasklením izolačním dvojsklem. Fasáda objektu je barevně řešena v kombinaci světlá šeď a okr se soklem z mramorové fasádní omítky. Větrání obytných místností je zajištěno přirozené, okny. Místnosti uprostřed dispozic jednotlivých bytových jednotek jsou větrány nuceně podtlakově (šatny, koupelny a WC). Vytápění jednotlivých bytů je provedeno centrálně z plynové kotelny v suterénu objektu. Jednotlivé technické rozvody jsou vedeny v instalačních jádrech.

Konstrukční systém

Konstrukčně se jedná o podélný čtyřtrakt doplněný příčnými nosnými zdmi v prostoru schodiště a dělící nosnou stěnou mezi jednotlivými vstupními částmi. Základy jsou tvořeny betonovými základovými pasy, které jsou doplněny výztuží v exponovaných místech. Obvodové stěny a nosné zdi podzemní části a nadzemních podlaží jsou provedeny monolitické železobetonové. Obvodové stěny jsou doplněny tepelnou izolací, polystyrenem. Stropní konstrukce jsou provedeny jako monolitické železobetonové desky s příčnými a podélnými průvlaky. Konstrukci zastřešení tvoří soustava krokví s dřevěným celoplošným bedněním, na které je položena tepelná izolace s krytinou z PVC folie.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru