Výrobní a skladový areál firmy Ammeraal Beltech, Jihlava

Zobrazeno: 1331x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelStav Outulný a.s.
MajitelAmmeraal Beltech, s.r.o.
Hlavní architektIng. Vladimír Žák jr.
Druhý architektIng. arch. Lenka Pečenková
Hlavní projektantAS PROJECT CZ, s.r.o.
Hlavní zhotovitelStav Outulný a.s.

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Objekt provozně skladové haly je umístěn v Jihlavě, průmyslový park Hruškové Dvory. Pozemek je svažitý od jihovýchodu k severozápadu a má nepravidelný tvar. Tato svažitost parcely je využita při dispozičním a funkčním řešením objektu. Vlastní objekt je umístěn přibližně ve středu pozemku a svojí podélnou osou orientován směrem východ - západ tak, že štítové stěny jsou rovnoběžné s hranicemi pozemku. Z místní asfaltové komunikace při jižní hranici pozemku jsou provedeny dva vjezdy. První vjezd v jihozápadním rohu je určen pro osobní automobily na parkoviště. Druhý vjezd v jihovýchodním rohu je určen pro nákladní automobily. Prostor před administrativní částí slouží jako parkoviště pro 39 osobních automobilů, z toho 2 stání pro tělesně postižené občany. Prostor před skladem a částí výroby umožňuje příjezd a odjezd nákladních automobilů. Přístup do administrativní části je umístěn na jižní fasádě jako oddělený, pro kanceláře a sociální zázemí pracovníků ve výrobě. Vstup do výrobní a skladové části je umožněn z obratiště.

Architektonický výraz

Objekt má obdélníkový tvar a je členěn na administrativní, výrobní a skladovou část. Administrativní část je dvoupodlažní, výrobní a skladová část jednopodlažní, kde skladový prostor je vyšší než výroba. Součástí administrativní části je sociální zázemí pro manuální pracovníky umístěné pod podlahou výroby s přímým vstupem, po schodišti, do prostoru výroby. Sociální zázemí tvoří denní místnost, šatny a umývárny s WC. U sociálního zázemí je situována úklidová komora a místnost pro kompresor. V administrativní části jsou umístěny kanceláře, archiv, recepce s kuchyňkou, zasedací místnost, technická místnost a sociální zázemí oddělené pro muže a ženy uzpůsobené svými rozměry pro tělesně postižené občany včetně úklidové komory. Výroba a sklad je v rovině 2.NP administrativní části. Sklad dělí nad částí půdorysné plochy mezipatro.

Barevnost obvodového pláště tvoří kombinace tří barev, tmavě modrá (výrobní část), šedá (administrativní část a sklad) a okr pískový (dělící stěny mezi jednotlivými provozními úseky).

Větrání administrativní a výrobní části je zajištěno přirozené, plastovými okny v šedé barvě. Prostory uvnitř dispozice jsou větrány nuceně podtlakově. Výrobní a skladová část je vytápěna teplovzdušnými jednotkami. Administrativní část a sociální zázemí teplovodním vytápěním s kotlem na zemní plyn.

Konstrukční systém

Nosnou konstrukci výrobní části tvoří železobetonová prefa konstrukce (sloupy, plnostěnné sedlové vazníky a ztužidla). Světlá výška výroby je min. 3,70m. Nosná konstrukce skladové části je tvořena železobetonovou prefa konstrukcí (sloupy, ztužidla a předepjaté vaznice). Světlá výška skladu je min. 6,50m. Vnější plášť obvodových stěn je tvořen stěnovými panely z ocelových plechů a vložené tepelné izolace u podlahy ukončen železobetonovými prefa sokly. Zastřešení tvoří nízkospádové sedlo, se skládaným střešním pláštěm tvořeným tepelnou izolací na trapézovém plechu a asfaltovými pásy, ukončené atikou.

Dvoupodlažní administrativní část je konstrukčně řešena jako samostatný železobetonový skelet se zděným obvodovým pláštěm včetně zastřešení plochou jednoplášťovou střechou ukončenou atikou. Světlá výška v obou podlažích je 3,00m.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru