Sportovní areál při ZŠ kpt. Jaroše, Třebíč

Zobrazeno: 1698x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelAGSTAV TŘEBÍČ a.s., Třebíč
MajitelMěsto Třebíč
ProvozovatelZŠ kpt. Jaroše
Hlavní architektPavlacký s.r.o.
Hlavní projektantIng. Hynek Pavlacký
Hlavní zhotovitelAGSTAV TŘEBÍČ a.s., Třebíč

Více o stavbě…

Cílem vybudování sportovního areálu je vytvořit podmínky pro sportování školní mládeže jak v rámci povinné školní výuky, tak i ve smyslu utužování zdraví ve volném čase. Sportoviště dále slouží i pro obyvatele města zejména z okolní bytové zástavby a vytváří tak nedílnou součást projektu Třebíč - zdravé město.

Urbanistické řešení

Stavba je umístěna jednak na bývalé škváropísčité ploše původního hřiště a z části na ploše bezprostředně sousedící se školní zahradou. Svou povrchovou úpravou a barvitostí vytváří ucelený komplex s areálem školy, okolní bytovou zástavbou a zelení v jejím bezprostředním okolí.

Architektonické řešení

Obě hřiště jsou koncipována tak, aby plocha určená pro sportovní zařízení byla maximálně využita pro veškeré základní míčové hry a atletické disciplíny. Z toho důvodu jsou některá sportovní zařízení buď odnímatelná nebo přenosná. Vstupy do oplocených částí jsou situovány tak, aby navazovaly na komunikace uvnitř areálu školy i na přístupy pro veřejnost.

Dispoziční řešení

Přístup a příjezd do sportovního areálu je po stávajících komunikacích. Rovněž parkovací stání jsou stávající jednak u školy a jednak po celé délce severozápadní části areálu. Z hlediska dostupnosti je areál přístupný imobilním osobám, popřípadě osobám se sníženou schopností pohybu bezbariérově. Sociální zařízení je zajištěno v objektu školy.

Konstrukční a materiálové řešení

Atletické hřiště sestává ze samotného oválu atletické dráhy s délkou 177 m o třech dráhách šíře 1,22 m a běžecké rovinky celkové délky 109 m. V prodloužení rovinky je umístěno doskočiště skoku dalekého. Vnitřní víceúčelová plocha rozměru 24x45,9 m s umělým trávníkem slouží pro provozování míčových her - malá kopaná, tenis, basketbal, volejbal. V zatravněném oblouku oválu je umístěn sektor vrhu koulí. Vnitřní hřiště je oploceno. Osvětlení je zajištěno čtyřmi kusy stožárů výšky 12 m s celkem 12ti svítidly.

Duhové hřiště sestává z víceúčelové plochy rozměru 20x40 m s umělým trávníkem, které slouží pro provozování míčových her - malá kopaná, tenis, basketbal, volejbal. Atletický ovál má povrch z propustného tartanu červené barvy s bílým lajnováním. Na hřištích je použit umělý trávník 3. generace s křemičitým vsypem. Hřiště jsou vybavena zařízením pro míčové hry a atletiku. Veškeré kovové součásti vybavení jsou v žárovém zinku nebo hliníkové.

Na zbývajících plochách je přírodní trávník a ozelenění.

Ocenění

  • CENA HEJTMANA

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru