Zobrazeno: 1254x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelSpráva a údržba silnic, Havlíčkův Brod
Hlavní architektDMC, Havlíčkův Brod s.r.o.
Hlavní zhotovitelM-Silnice a.s., Pardubice, odštěpný záv. Havl.Brod

Více o stavbě…

Stavba řešila kompletní rekonstrukci silnice II/344 v úseku od křižovatky se silnicí I/345 až po okraj města Chotěboř.

Silnice byla rekonstruována v důsledku slabé únosnosti konstrukčních vrstev na stávající vozovce a v neposlední řadě také pro to, že se jedná o výjezd a vjezd směrem na, nebo od okresního města.

Současně s rekonstrukcí silnice byla provedena rekonstrukce stávajících chodníků, rekonstrukce úseku veřejné kanalizace, byl zřízen nový úsek dešťové kanalizace pro odvedení srážkových vod, rekonstrukce veřejného osvětlení a rekonstrukce vodovodu v celé délce rekonstruované silnice.

Na akci se podílely tři investoři- Kraj Vysočina - silnice; Město Chotěboř - chodníky a veřejné osvětlení; Vodovody a Kanalizace Havlíčkův Brod - rekonstrukce a oprava kanalizace a vodovodu.

V navazujících místních komunikacích byla provedena v nezbytně nutné části obnova živičného krytu.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru