Rekonstrukce památkově chráněné renesanční radnice, Brtnice

Zobrazeno: 1292x

Na stavbě se podíleli

MajitelMěsto Brtnice
Hlavní architektKuba & Pilař architekti s.r.o.
Hlavní projektantAkad. arch. Ladislav Kuba
Hlavní zhotovitelPodzimek a synové s.r.o., Třešť

Více o stavbě…

Objekt radnice v Brtnici se nachází na hlavním náměstí města. Stavba radnice je památkově chráněná a je zapsána v seznamu kulturních nemovitých památek, č. 4731.Brtnická radnice je významná historická budova v urbanisticky exponovaném panoramatu náměstí, jež byla původně typem radnice se střední věží. Vznikla koncem 16. století, kdy v architektuře českých zemí doznívala renesance, vedle níž však stále přetrvávaly prvky gotického tvarosloví. Tato slohová symbióza je patrná i na budově radnice. Rozvrh hmot hlavního průčelí, horizontálně rozděleného římsou, má renesanční formu, avšak strohá plošnost fasády a završení atiky cimbuřím, dodávají radnici pevnostní charakter. Během 20. století došlo k několika více či méně citelným stavebním zásahům, jež znehodnotily historický význam budovy.

Jedná se o nárožní dvoupodlažní budovu, po jejíž delší východní straně protéká řeka Brtnička. Na západní straně budova těsně přiléhá k sousednímu objektu stejné výšky. Objekt radnice se skládá z hlavní budovy, která je historicky cenná a je orientována do náměstí hlavním průčelím. Na tento objekt pak z jižní strany navazují jednopodlažní dvorní přístavby. Na jihovýchodní straně při řece Brtničce jde o hospodářskou přístavbu, na straně jihozápadní jde o novodobou přístavbu sociálních zařízení z 20. století.Stavba má středověký původ. Její dnešní podoba vznikla rozsáhlou a důkladnou přestavbou v 2. pol. 16. století. Z té doby se zachovalo průčelí s atikovým štítem a cimbuřím, okna s renesančním ostěním, portálky v průjezdu a několik prostorů s hřebínkovými klenbami. Zvonek ve vížce radnice dostal jméno "Robotníček".

Při zadání požadavku rekonstrukce bylo zachovat historický vzhled budovy a to nejen z pohledu exteriéru, ale i interiéru. Část vybavení, jako např. okna a dveře nebo kamenné oblouky, byly podle možností umělecky restaurovány a kovové části repasovány nebo nahrazeny v části stavby replikami stávajících prvků. Stavba je výjimečná také některými použitými detaily, a to jak z pohledu netradičních použitých materiálů, tak i detailů technických. Za zmínku stojí např. monolitický strop ve vstupní hale, nebo dlažba ze starších částečně opracovaných kamenů, která nahradila pravidelnou dlažbu z 20. století. Netradiční je vzhledové i barevné řešení v kancelářských prostorách, kdy šedé stropy vnášejí modernější prvky do historické budovy, aniž by narušily její původní historický vzhled. V kanceláři starosty bylo provedeno umístění nových skleněných prostorově dělicích prvků. Při rekonstrukci bylo nutné opravit a vyměnit trámoví půdních prostor. Celá střecha radnice je pro zachování původního historického stylu provedena z dřevěných šindelů. Tento prvek pak podtrhuje původní vzhled odpovídající dobovému rázu budovy.

Ačkoli budova bude sloužit moderním požadavkům místní samosprávy, a tedy v rámci vybavení bylo nutné použít některé novější prvky, přesto ve velké části prostor se podařilo zachovat původní historický vzhled budovy. Veškeré prvky původního architektonického stylu tak velmi dobře doplňují a podtrhují krásu brtnického náměstí, které má ve své blízkosti např. tzv. Hoffmanův dům.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru