Rekonstrukce objektu ČVUT, Telč

Zobrazeno: 1725x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPodzimek a synové s.r.o., Třešť
MajitelČeské vysoké učení technické v Praze
Hlavní architektAAC servis s.r.o.
Hlavní projektantDoc.Ing.arch. Václav Dvořák, CSc.
Druhý projektantDoc.Ing.arch. Ladislav Tichý, CSc.
Hlavní zhotovitelPodzimek a synové s.r.o., Třešť

Více o stavbě…

Památkově chráněná barokní budova bývalého jezuitského gymnázia se nachází v historickém jádru města Telč na jihozápadní straně náměstí Zachariáše z Hradce. Původní stavba byla postavena v letech 1702 - 1703. Téměř 70 let sloužila svému účelu jako gymnázium a byla součástí jezuitského areálu, ke kterému patřil ještě sousední kolejní kostel. Po zrušení řádu se stala sídlem hlavní německé školy a v roce 1845 byla pro její účely přestavěna. Od roku 1907 objekt sloužil potřebám poštovního a telegrafního úřadu, po roce 1940 opět školství.

Jedná se o částečně podsklepenou dvoupodlažní stavbu s podkrovní vestavbou. Hlavní vstup je z náměstí Zachariáše z Hradce, hlavní průčelí je orientované k severovýchodu. Tříramenné schodiště je situováno v příčném křídle ve střední části dvorní fasády a spojuje všechna podlaží.

Důvodem přestavby byla úprava objektu pro zabezpečení výuky v rámci bakalářského studijního programu pro 60 studentů ČVUT v Praze, případně pro pořádání různých typů doškolovacích kurzů. Dále pak bylo s objektem počítáno pro společné potřeby města - výstavy, přednášky, prezentace atd. Budova dále slouží pro možné ubytování posluchačů i pedagogů. Při prováděné přestavbě se jednalo o řešení, které by bylo v souladu s původním řešením objektu.

Dispoziční řešení navazuje na stávající stav. V přízemí byly zbudovány klubové prostory se zázemím a sklady správy objektu. V přízemí pak byly vystavěny dvě seminární místnosti s možností propojení, konzultační místnost, pracovna učitelů, kancelář správy objektu a hygienické vybavení. V patře pak byly zbudovány dvě seminární místnosti pro 16 studentů. Druhou část podlaží tvoří dva apartmány po dvou ložnicích. Hygienické zázemí je umístěno v příčném křídle. Podkroví objektu bylo řešeno jako přednáškový sál pro 60 osob s odpovídajícím zázemím jako je respirium s možností občerstvení a hygienické zázemí. Osvětlení je navrženo přes terasu, zapuštěnou do spodní části plochy střechy směrem do zahrady.Součástí úprav byla i částečná revitalizace zahrad. Došlo k odstranění nevyhovujících oken a bylo provedeno zpevnění části parteru, navazující na provoz objektu. Část oken a dveří byla umělecky restaurována a repasována, v části stavby byly zhotoveny umělecké repliky stávajících prvků. Stavba je zajímavá nejen provedenou rekonstrukcí v původním stylu, ale také doplňky a vnitřním vybavením jako např. dřevěnými podlahami a parketami,instalací moderní výukové techniky ale i zajímavou společenskou místností, vinárnou a sklípkem pro možnou archivaci vín.Jedná se tak o moderní vzdělávací středisko, které si zachovalo ráz budov jednoznačně patřící k historickému náměstí,kterým je město Telč tak proslavené v celé Evropě.

Objekt po provedené rekonstrukci bude při zachování původního historického vzhledu sloužit modernímu stylu výuky. Veškeré prvky původního architektonického stylu tak velmi dobře doplňují a podtrhují krásu telečského náměstí, které je jako celek chráněnou památkovou oblastí UNESCO.

Ocenění

  • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2005

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru