Přeložka silnice II/360 - obchvat, 3.etapa, Velké Meziříčí

Zobrazeno: 4147x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelStavby silnic a železnic, a.s.
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelSÚS Žďár nad Sázavou
Hlavní projektantDopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Druhý projektantPROfi Jihlava,spol. s r.o.
Hlavní zhotovitel"Sdružení Velké Meziřící - obchvat " vedoucí člen SSŽ - závod Karlovy Vary

Více o stavbě…

Stavba přeložky silnice II/360, představující 3.etapu obchvatu Velkého Meziříčí, byla zahájena 1. října 2004.

Zahrnovala výstavbu silnice kategorie S 9,5/70 celkové délky 14578 m. Na Uvedeném úseku byly postaveny 3 mostní objekty. Hlavní trasa silnice je vedena náročným terénem, kde bylo nezbytné provést zářez ve skalním masivu celkové délky 460 m a hloubky až 9m.

Nová komunikace plně zohledňuje požadavky EIA v řadě přijatých opatření. Délka protihlukových stěn je 280 m.

Zeleň byla obnovena výsadbou 25 stromů, 1025 keřů a založením 25 000 m2 trávníků.

Nová trasa silnice II/360 odklání těžký tranzitní ptovoz mimo město a přidružené obce a tím se podílí i na snížení negativních vlivů emisí v aglomeraci Velké Meziříčí a celkové nehodovosti v regionu.

Ocenění

  • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2005

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru