Obytný komplex Na Kopcích 380-389, Třebíč

Zobrazeno: 1543x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKV projektstav, spol. s r.o.
Hlavní investorSBD Na Kopcích
MajitelMajitelé jednotlivých řadových domků
Hlavní architektIng. Karel Vaverka
Hlavní projektantKV projektstav, spol. s r.o.
Hlavní zhotovitelAGSTAV TŘEBÍČ a.s., Třebíč
Druhý zhotovitelINstav Třebíč, s.r.o.

Více o stavbě…

Urbanisté řešení

Pro danou lokalitu byla vypracována Ing.arch. Milanem Grygarem urbanistická studie, která byla podkladem pro regulační plán. Zástavba lokality byla provedena dle tohoto regulačního plánu. Dominantním prvkem je ucelenost a kompaktnost souboru v těsné blízkosti lesního masivu. Soubor deseti rodinných domků je koncipován do dvou řad po pěti domcích, které tvoří uzavřený celek. V zadní části komplexu je vysunut jeden z domků, který tak tvoří dominantu celku. Komplex je proveden jako obytná zóna se zklidněnou dopravou.

Architektonické řešení

Architektonický návrh zástavby a řešení jednotlivých domků vypracoval Ing. Karel Vaverka. Lokalita byla pojednána jako sjednocený urbanistický prostor s výraznými výtvarnými prvky - střecha, barva a materiál fasád. Soubor se vyznačuje kompaktním a klidným dojmem.

Dispoziční řešení

V lokalitě byly využity dva typy domků. Základ tvoří řadový rodinný domek velikosti 7,5 x 12,0 m. Domek je přízemní s podkrovím a částečně využitou zbývající částí podkroví - podstřeším. V přízemí se nachází vstupní hala se soc. zařízením, garáž a centrální obytný prostor s kuchyňskou nikou a jídelnou. V podkrové se nachází čtyři ložnice a koupelna. Je zde možno zřídit také šatnu. Podstřeší obsahuje až dva pokoje se sociálním zařízením. Domky byly navrženy ve dvou variantách. Základní varianta měla schodiště v obytném prostoru, schody byly pojaty jako výrazný interiérový prvek. Druhá varianta má schodiště vyčleněno z centrálního prostoru.Druhý model domku, aplikovaný v lokalitě je atypický dům, který slučuje bydlení s podnikáním. V domě se nachází kromě bytu projektový ateliér s deseti zaměstnanci. Domek vznikl jako průnik dvou domků, druhý domek je vysunut do náměstí a v průniku se nachází komunikační vertikála.

Konstrukční a materiálové řešení

Pro výstavbu byl použit systém POROTHERM - zdící materiály na obvodových stěnách, nosných stěnách a příčkách. Stropy jsou skládané z nosníků a vložek POROTHERM. Vnější stěny jsou obloženy keramickým obkladem TERCA OLM. Střešní desky jsou skládané z černé krytiny KM Beta.

Ocenění

  • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2005

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru