Intenzifikace ČOV Pribina, Přibyslav

Zobrazeno: 3774x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelVHS Jihlava a.s.
MajitelPribina, spol. s.r.o.
Hlavní projektantPROFI Jihlava, spol. s.r.o.
Hlavní zhotovitelVHS Jihlava a.s.

Více o stavbě…

Intenzifikací ČOV Pribina Přibyslav vznikly 3 nové kruhové nádrže, z nichž největší (aktivační) se může pyšnit největší kruhovou nádrží ČOV na Vysočině.

 • SO 01 Aktivační nádrž: kruhová ŽB kce o o 25m, výšce stěny 5,5m; uvnitř nádrže jsou vybudovány 3 technologické ŽB plošiny (8x8x0,25m) pro aerátory, každá je podepřena 4 ŽB sloupy pr. 0,3m; 3 techn. plošiny spojeny ŽB technologickou lávkou š. 1,2m, tl 0,2m.
 • SO 02 Dosazovací nádrž: kruhová ŽB kce o o 15m, výšce stěny 3,6m se středovým sloupem pro upevnění nerezové otočné technologické lávky. Po vnitřním obvodu stěny provedena ŽB konzola š. 0,3m pro přepadovou hranu odtoku vyčištěné vody. Součástí SO 02 provedeny 3 prefabrikované nádrže: odplyňovák, jímka plovoucího kalu, recirkulace kalu (pr. 2m, 1,5m, 2m, v: 4m.
 • SO 03 Lapák tuku: kruhová zastropená ŽB kce o o 5,5m, v. 5,5m. Uvnitř nádrže osazeno ŽB rozdělovací mezikruží. Součástí SO 03 vybudována prefabrikovaná nádrž uskladňováku tuku o pr. 2m, v. 5,5m.

Další SO: Tlakové rozvody, Gravitační rozvody, Elektrorozvody, Komunikace a chodníky.

Ocenění

 • Čestné uznání

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru