III/03821 Havířská-Lidická, Havlíčkův Brod

Zobrazeno: 1094x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelSpráva a údržba silnic, Havlíčkův Brod
Hlavní projektantTRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové
Hlavní zhotovitelSKANSKA DS a.s., Brno

Více o stavbě…

Účelem stavby bylo vytvoření základní sběrné komunikace průmyslové oblasti Havlíčkova Brodu a tím umožnit její další předpokládaný rozvoj a odlehčení životního prostředí v ulici Havířské od nepříznivých dopadů dopravy.

Silnice je ukončena v km 0,900 a je provizorně napojena nájezdem na stávající místní komunikaci. Směrové vedení trasy je navrženo tak, aby se v připravované 2. stavbě mohlo plynule navázat na směrové řešení této stavby.

V km 0,000 se napojuje nová trasa stykovou křižovatkou na stávající silnici I/38. Komunikace je navržena v kategorii S 9,5/70 s jednostranným chodníkem. V prostoru nově navržené křižovatky se silnicí I/38 jsou navrženy připojovací a odbočovací pruhy. V km 0,580 se nová trasa silnice napojuje na stávající místní komunikaci ul. Průmyslovou. V km 0, 212 je provedeno nové propojení stávající silnice III/03821 s novou přeložkou. Nově byly napojeny všechny průmyslové areály a jsou zde umístěny tři autobusové zastávky.

Součástí stavby byly přeložky plynovodu STL a VTL, vodovodu, kanalizace a kabelových vedení VČE a SPT Telecom.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru