Hlavní vstup do ZŠ Herálec

Zobrazeno: 1562x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou
ProvozovatelZŠ Herálec
Hlavní architektSANTIS a.s., Žďár nad Sázavou
Hlavní projektantIng. Zdeněk Tulis
Druhý projektantIng. Anette Švandová
Hlavní zhotovitelPKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě…

Předkládaný konstrukční prvek je součástí celého záměru rekonstruovat areál ZŠ tak , aby jeho současný nevyhovující stav jak z pohledu technického, konstrukčního a vzhledového vyhovoval a respektoval všechny současné požadavky, normy a předpisy kladené na školní budovy a jejich začlenění do okolního prostředí.

Účelové řešení

Toto řešení vstupu umožňuje pohodlný a bezpečný vstup do školy jako hlavní komunikační prostor, splňující veškeré požadavky provozní a bezpečnostní. Účelově toto řešení umožňuje shromáždění žáku před vstupem do vlastní budovy školy, eventuelně pobyt v přestávkách vyučování na čerstvém vzduchu. Toto řešení přispívá k celkovému pohodlí přístupu do budovy školy nejen žáků, ale i zaměstnanců a ostatní veřejnosti.

Architektonické a tvarové řešení

předkládaného prvku je zaměřeno především na přeřešení hlavního vstupu do budovy školy tak, aby stávající nevýrazný vstup do proluky mezi dvěma pavilony byl dominantním prvkem celého objektu školy. Tento požadavek splňuje vhodné umístění vlastní konstrukce vstupu na prostorné podestě navazující na okolní úroveň kamenného soklu. Přístup na tuto nástupní podestu je jednak pohodlným kamenným schodištěm a rovněž přístupovou rampou pro imobilní občany. Z této nástupní podesty je zpřístupněna vlastní budova školy rovněž schodištěm výrazně vylepšující stávající stav. Dále je tento stavební prvek tvořen lehkou dřevěnou konstrukcí, která formou sedlového zastřešení s prosvětlením tvoří zakrytí této nástupní podesty, dvě boční části tohoto prostoru tvoří sousední budovy a dvě části zůstávají volné pro styk s vnějším prostředím. Nástupní podesta i rampa pro imobilní je dále po obvodu opatřena dřevěným zábradlím korespondujícím materiálově, tvarově a vzhledově se zastřešením této podesty.Vlastní prostor nástupní podesty je doplněn vhodně zvoleným vybavením lavičkami a odpadkovými koši korespondujícími s použitými materiály.

Konstrukčně technické řešení

Použité materiály a jim odpovídající konstrukční detaily jsou v souladu s prvky uplatněnými na celé budově školy. Nadzemní část vstupové podesty je opatřena kamenným haklíkovým zdivem navazujícím na kamennou dlažbu a kamenné provedení schodišť celé nástupní podesty. Vlastní zastřešení je tvořeno vázanou tesařskou konstrukcí, která je osazena na dřevěných sloupech a přikotvena ke stěnám navazujících objektů. Tuto tesařskou konstrukci tvoří masivní dřevěné trámy a lepené dřevěné profily, které formou využití klasických tesařských spojů vytváří zastřešení vstupu v podobě sedlové dřevěné konstrukce, jejíž veškeré prvky a detaily jsou pohledově viditelné.

Jako výjimečné se jeví čisté provedení těchto tesařských spojů vhodně sjednocujících tuto tesařskou konstrukci v jeden působivý celek. Povrchově jsou tyto dřevěné prvky hoblované a opatřené lazurovacím nátěrem tak, aby byla patrná přírodní kresba použitého dřeva a tím byl dokreslen celkový přírodní a vzhledově příjemný charakter této dřevěné konstrukce. Střešní plášť je vytvořen použitím pálené krytiny Tondach v červené barvě osazené na střešních latích, podhled tohot střešního pláště je tvořen dřevěným palubkovým obkladem sejně povrchově upraveným jako ostatní dřevěné konstrukce. V tomto střešním plášti je osazen plošný prosvětlovací světlík z materiálu hliník v kombinaci s polykarbonátovým zasklením.

Charakter celého vstupu vhodně doplňuje zábradlí tvořené dřevěnými prvky s využitím tesařských a truhlářských detailů odpovídajících detailům vlastního zastřešení. Je použit rovněž dřevěný hoblovaný materiál povrchově upravený lazurou.

Tvarové a objemové řešení celého vstupu respektuje charakter výstavby a požadavky na něj kladené v chráněné krajinné oblasti Žďárské Vrchy, a je považováno za vhodné i z historického hlediska pro danou lokalitu.

Ocenění

  • CENA VEŘEJNOSTI

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru