Dostavba víceúčelového kulturního zařízení, Třebíč

Zobrazeno: 2938x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPOZEMSTAV Třebíč, spol. s r.o., Třebíč
MajitelMěsto Třebíč
Hlavní architektSPA spol. s r.o., Jihlava
Hlavní projektantSPA spol. s r.o., Jihlava
Hlavní zhotovitelPOZEMSTAV Třebíč, spol. s r.o., Třebíč

Více o stavbě…

Objekt divadla je situován v bezprostřední blízkosti centra v prostoru vymezeném Masarykovým náměstím, ulicí Sokolskou a Smrtelnou. Navazuje na dříve dokončenou část kulturního zařízení s malým sálem a zázemím. Projektová dokumentace byla zpracována v letech 1988-89 Stavoprojektem Jihlava. Architektem akce byl Ing.arch. Zdeněk Baueršíma. Zahájená výstavba byla ve fázi hrubé stavby zastavena. Dostavba objektu byla zahájena v roce 2000 podle přepracovaného projektu firmy SPA spol.s r.o. Objekt byl koncipován jako víceúčelový kongresový sál.

Hlavní náplní objektu je divadelní sál s kapacitou 524 diváků, jeviště s odpovídajícím zázemím, výsuvné orchestřiště, prostory pro kinoprojekci včetně ozvučení, zvuková a osvětlovací kabina a tlumočnické zázemí. Další prostory v objektu slouží diváckému a hereckému zázemí (klubovna herců, malý baletní sál, šatnové zázemí pro účinkující), vstupní hala s pokladnami, šatnový vestibul návštěvníků, výstavní sál, centrální foyer.

Technické zázemí obsahuje sklady, centrální strojovnu vzduchotechniky, dieselagregát, strojovnu vytápění, elektrorozvodny, zařízení pro požární bezpečnost. Objekt je bezbariérový.

Konstrukčně vychází z montovaného skeletu MSOB, hlavní sál a jeviště je zastřešeno ocelovými vazníky na ocelových sloupech. Obvodový plášť je tvořen převážně vyzdívkami, prosklené stěny od firmy Zukov. Zdivo a střešní konstrukce jsou dodatečně zatepleny polystyrénem. Interiér hlavních prostor byl dodán Dřevozpracujícím výrobním družstvem Jaroměřice n. R. a vyšším dodavatelem technologické a jevištní technologie byla firma Elseremo a.s.

Ocenění

  • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2005

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Premium partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru