Celková obnova zámku, Luka nad Jihlavou

Zobrazeno: 2142x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
MajitelBioVendor Group, a.s.
Hlavní architektIng. arch. Petr Řehořka
Druhý architektIng. arch. Marek Tichý
Hlavní projektantOMNIA projekt s.r.o.
Hlavní zhotovitelARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

Více o stavbě…

Zámek v Lukách nad Jihlavou se nachází na jižním okraji obce, ve svahu na terénním zlomu nad řekou Jihlavou. V XIX. století zámek oddělila od tehdy souvislé severní části parku se zahradnictvím a řekou stavba železniční tratě Okříšky - Jihlava, čímž byla výrazným způsobem změněna urbanistická konfigurace celé této části městečka. Přesto zámek vyniká vůči obci dominantní polohou a jeho nezanedbatelnou ozdobou je zachovalá jižní část parku, která patří mezi nejvzácnější zámecké zahrady na Moravě.

Předchůdcem dnešního zámku byla gotická tvrz, jejíž stopy jsou dosud dobře patrné zejména ve sklepním zdivu západní strany zámku. Vlastní objekt se významně stavebně vyvíjel zejména v XVIII.století za držení rodu Kouniců. Tehdy byl realizován severní kamenný portál s balkónem jako zamýšlený hlavní vstup, jehož autorem je slavný architekt vlašského původu Petruzzi. Zámek byl, jak dokazují indikační skicy a mapy stabilního katastru, původně čtyřkřídlý s dvoupatrovým severním křídlem a přízemními ostatními křídly. V jeho bezprostřední blízkosti se nacházely jednotlivé vesnické chalupy. Při postupném budování parku byly tyto zbourány a postupně v několika etapách byly strženy i jižní, východní a západní křídla. Takže současná téměř monobloková stavba s mělkými jižními rivality je vlastně jakýmsi chtěným "torzem" původního stavu. K dokreslení všeho v 1.polovině XIX. století zámek vyhořel a tím definitivně zmizela jeho honosná mansardová střecha s obytným patrem pro služebnictvo, neboť tato byla bezprostředně nahrazena nízkým jednoduchým provizorním krovem a u toho už zůstalo. Za posledních majitelů Widmannů byla na terase v 1. patře postavena a po třiceti letech posléze zase stržena honosná secesní zimní zahrada. Po znárodnění celý zámek přes určité snahy chátral.

V roce 1998 se celého areálu ujala brněnská společnost BioVendor Group a byly ihned zahájeny práce na jeho obnově. Projekt zpracovalo projektové středisko společnosti ARCHATT, s.r.o. posléze transformované do samostatné firmy OMNIA projekt s.r.o. Hlavním cílem celkové obnovy bylo vtisknout zámku současný komfort užívání při zachování veškerých prostorových a stavebně řemeslných kvalit budovy.

Byl staticky posílen stávající "provizorní" krov, bylo vybudováno ústřední vytápění v kombinaci plynového zdroje a přímotopné elektřiny. V přízemí je umístěn moderní kuchyňský provoz s navazující jídelnou a další technické provozy jako prádelna a žehlírna. V "piano nobile" je situován byt majitele a ostatní části zámku jsou využívány jako luxusní pobytové a kongresové centrum včetně klimatizovaného konferenčního sálu. Jakousi "lahůdkou" je obnova starého systému teplovzdušných rozvodů a jeho opětné využití pro vytápění části objektu. Určitou zajímavostí je řešení hygienických buněk v jednotlivých ubytovacích pokojích, které působí dojmem velké skříně a absolutně neruší proporce jednotlivých místností. Součástí takového díla jsou také uměleckořemeslné práce různých disciplín, které všichni zúčastnění restaurátoři a řemeslníci rozhodně zvládli se ctí.

Při realizaci se sešel fundovaný a výkonný tým pracovníků, vyjma osob jmenovaných v přihlášce jsou to za zhotovitele zejména prokurista a vedoucí přípravy stavby pan Martin Zedníček a stavbyvedoucí pan Jaroslav Šlouf, jako technický dozor zdatně působil ing. Jan Farka z jihlavské firmy BYTSERVIS s.r.o. Za památkovou péči stavbu dozoroval Dr. František Vícha. Hlavní dík však patří zejména majiteli zámku, který dokázal takto rozsáhlou investici realizovat a ponechal tvůrčímu týmu prostor pro realizaci v té nejvyšší kvalitě.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru