Bytový dům, Kamenice nad Lipou

Zobrazeno: 1560x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelIng. Karel Kupec - Studio A
Hlavní investorKAJA Project a.s.
MajitelSdružení vlastníků BD 816
Hlavní architektIng. Karel Kupec - Studio A, Pelhřimov
Hlavní zhotovitelI. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Více o stavbě…

Stavba bytového domu se nachází v katastrálním území Kamenice nad Lipou v obytné zóně na západním okraji města. Místo je dle územního plánu určeno k bytové výstavbě. Příjezd a přístup k objektu je umožněn přímo z místní komunikace, která probíhá podél východní hranice pozemku a obsluhuje stávající sídliště. Vlastní bytový dům je čtyřpodlažní ve tvaru obdélníku. V rohových částech domu jsou v jednotlivých podlažích umístěny balkóny, které tvoří hlavní architektonický prvek objektu. Fasády jsou provedeny v kombinaci hladké štukové omítky v odstínu světle zelené a šedé barvy. Zastřešení objektu je provedeno pultové se malým sklonem.

Bytový dům je přístupný hlavním vchodem umístěným v 1.NP objektu, který ústí do zádveří, ve kterém jsou umístěny poštovní schránky. Ze zádveří je umožněn vstup do prostor technického zázemí domu, které se sestává z kočárkárny, sušárny a sklepů. Dále se v přízemí nachází dva byty 2+KK. Oba tyto byty jsou navrženy tak, aby je mohli využívat i osoby tělesně postižené. Po schodišti se lze dostat do dalších tří nadzemních podlaží. Na každém z těchto podlaží se nachází tři samostatné byty se vstupy ze schodišťového prostoru. Na každém podlaží je 1x byt 4+KK, 1x byt 3+KK a 1x garsoniera.

Celá konstrukce objektu bytového domu je navržena z tradičních materiálů. Obvodové nosné zdivo celého objektu je provedeno z cihel SUPERTHERM 44 P+D. Vnitřní nosné konstrukce jsou provedeny z cihel CP a SUPERTHERM 30 P+D. Dělící zdi mezi jednotlivými byty jsou provedeny z cihel SUPERTHERM AKU 24 v tl. 250 mm sendvičovou konstrukcí. Vnitřní příčky v objektu jsou navrženy z příčkovek SUPERTHERM PkCD2 a 6,5. Základové konstrukce jsou provedeny do rostlého terénu a nezámrzné hloubky z prostého betonu min. B15. Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími je řešena jako železobetonová z filigránových stropních desek.Schodiště, které je umístěno ve středu objektu, je navrženo jako monolitické s nadbetonovanými stupni obloženými ker. obkladem. Nosnou část střechy tvoří trámový rošt celoplošně pobit OSB deskami. Krytina střechy je provedena z titanzinkového plechu. Okna v obvodových stěnách jsou provedena plastová zasklená izolačními dvojskly. Stejným způsobem jsou provedeny i prosklené stěny a vstupní dveře. Vnitřní omítky jsou provedeny vápenné štukové, v prostorách kuchyní, koupelen, WC, jsou tyto omítky doplněny keramickým obkladem. Povrchy podlah jsou navrženy dle využití jednotlivých místností. Venkovní omítka je provedena vápenocementová štuková, hladká s finálním nátěrem KEIM. Klempířské konstrukce jsou provedeny z titanzinkového plechu. Tepelné izolace v celém objektu jsou provedeny izolacemi z minerální vlny a polystyrenu.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru