Zámek Pacov - rekonstrukce a přístavba severního křídla

Zobrazeno: 2449x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelJAS Pelhřimov spol. s r o.
MajitelMěsto Pacov
Hlavní projektantIng. František Zajíc
Hlavní zhotovitelJAS Pelhřimov spol. s r o.

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Objekt zámku Pacov je situován v centrální části města Pacov, v prostoru mezi náměstím Svobody a ulicí Karmelitánská a Starodvorská. Předmětem stavby byla rekonstrukce a přístavba severního křídla a severní části západního křídla zámku.

Architektonické řešení

Objekt severního křídla je třípodlažní, částečně podsklepená budova, zastřešená sedlovou střechou s průnikem se sedlovou střechou západního křídla a ukončená valbou u východního štítu. U severní fasády je třípodlažní nepodsklepený novodobý přístavek zastřešený rovněž sedlovou střechou ukončenou štítem.

Podoba severního křídla před rekonstrukcí pochází z barokní přestavby zámku z 18.století řádem bosých karmelitánů. Fasády jsou bohatě zdobené - okenní šambrány, římsa oddělující 1.NP a 2.NP, střešní římsa, bosáže na nárožích a 1.NP východní části křídla, vikýř ve valbě východní části křídla apod.

Dispoziční řešení

Zámek Pacov byl užíván jako klášter,v 19. století jako soukromé sídlo, později jej využívala armáda jako kasárna. Navržené řešení vycházelo s záměru investora využívat rekonstruovanou část objektu jako administrativní budovu Městského úřadu v Pacově rozšířeného v souvislosti s reformou státní správy. Pro kanceláře byly využity upravené prostory bývalých mnišských cel.Objekt bylo možno pro potřeby kanceláří využít bez násilných zásahů do konstrukcí. Bezbariérový přístup byl vyřešen citlivými změnami dispozice a provedením dostavby.

Konstrukční a materiálové řešení

Obvodové a vnitřní nosné zdivo je převážně smíšené, částečně kamenné s ostěními otvorů vyzděných z plných cihel. Stropní konstrukce tvoří převážně cihelné klenby, stropní konstrukci nad 2.NP a 3.NP východní části křídla tvoří dřevěný trámový strop s podhledem a záklopem. Severní křídlo je zastřešeno dřevěným krovem vaznicové soustavy, střešní krytina je pálená tašková - bobrovky.Pro zásah byla zvolena klasická stavební technologie, viz PD. Jednou z důležitých součástí rekonstrukce bylo důsledné odvlhčení objektu tak,aby plnohodnotně splňoval podmínky celoročního náročného provozu kanceláří úřadu.Pro tento případ byla s výhodou použita kombinace sanačních postupů dle návrhu firmy JAS Pelhřimov spol. s r o. Jedná se o klasické dobové metody nepřímého sanačního zásahu.( Větrané stěny, podlahy, sklepy a podzákladí s využitím slepých komínových průduchů). V nepřístupných místech byla použita moderní metoda infúzních clon a mikrovlnného vysoušení, které byly doplněny sanačními omítkami.Objekt, v minulosti velmi zasažen nepříznivou vlhkostí,je v současné době využíván bez omezení,vlhkostně stabilizován,bez jakýchkoliv poruch. Vlivem vlhkosti a zanedbané údržby byl objekt zámku staticky porušen.Součástí rekonstrukce byla jeho statická stabilizace a sanace trhlin s doplněním degradovaného zdiva.

  • Objekt byl funkčně dodatečně vybaven výtahem pro bezbariérový přístup.
  • V interiéru byly použity materiály,které odpovídají charakteru objektu,včetně rustikálních dlažeb.Zázemí a vybavenost kanceláří splňuje náročné požadavky na plnohodnotný moderní objekt.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru