Výrobní hala č. 2 pro firmu Mayo

Zobrazeno: 2326x

Na stavbě se podíleli

Hlavní investorMayo s.r.o
ProvozovatelCEL s.r.o.
Hlavní architekting. arch. Luděk Rýzner
Druhý architektIng. arch. Marcela Kostková
Hlavní projektantOK PLAN architekt s.r.o. Humpolec
Hlavní zhotovitelStav Outulný a.s. Náměšť nad Oslavou

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Pozemek se nachází na okraji obce Jiřice u Humpolce, jedná se o součást území, u něhož je předpokládána další výstavba - průmyslová zóna. Návrh řeší celkové území ideově. Hlavní vjezd na pozemek je ze silnice, která je napojena na hlavní komunikaci obce. Objekt je svou delší stranou rovnoběžný s nedaleko procházejícím tělesem dálnice. Natočení objektu reaguje na konfiguraci terénu. Hala je přístupná pouze z jedné - severovýchodní- strany, tak aby byla v co největší možné míře eliminována potřeba manipulačních prostor a s tím souvisejícími zemními pracemi, při zachování správného provozu objektu. Hlavní vstup do objektu je ze zpevněné plochy podél delší strany objektu. Vstup do administrativní části je z parkoviště před vlastním objektem.

Architektonický výraz

Záměrem architekta bylo vytvořit průmyslový objekt, jasně definovatelný z dálkových pohledů, který bude možno v různých obměnách použít jako typový pro další výstavbu na stejném pozemku.Stavba je funkčně rozdělena na dvě samostatné části - hala a administrativa, na sobě staticky a konstrukčně nezávislé.

Hala

Objekt haly je dispozičně dál rozdělen na části, které v závislosti na potřebách vnitřních provozů mají různou podlažnost - tj. dvoupodlažní vestavba - technologie apod...Stavba je určena pro výrobu automobilové elektroniky - velká pozornost je věnována čistotě vnitřního prostředí, zvýšené nároky jsou kladeny na umělé osvětlení vysoké internzity, na vzduchotechnické zařízení, chlazení, odvod emisí od výrobních linek, rozvod stlačeného vzduchu, technologické vody. V hale je provedena antistatická podlaha v bílé barvě. Za halou jsou instalovány 2 filtrační jednotky s uhlíkovými filtry.

Administrativa

Uvnitř administrativního objektu se uplatňuje přiznaný pohledový beton - sloupy, stěny, stropy, sádrokartonové příčky v kombinaci s plechovými dveřmi, jako podlahová krytina jsou použity dlažby a koberce. Interiér je doplněn systémovým nábytkem dle výběru investora.

Přirozené prosvětlení kanceláří je zajištěno pomocí prosklené stěny z hliníkových profilů.

Pro zastínění kanceláří horního patra byly zvoleny venkovní textilní rolety ve žluté barvě, umístěné na samostatné konstrukci z pororoštů.

Konstrukční systém

Hala

Konstrukčně je hala navržena jako dvoulodní ocelový skelet v pravidelném rastru 6,0 metru s vnitřní podporou po 12,0 metrech. Obvodové konstrukce: lehký obvodový plášť z PUR panelů, strop z panelů. Obslužné schodiště ve vestavbě je ocelové. Světlá výška haly je podle použití podhledů od 3,5 do 6,0m. Vnitřní příčky jsou sádrokartonové.

Administrativa

Administrativní budova je navržena jako dvoupatrový železobetonový monolitický skelet v pravidelném rastru 6,0 metru. Světlá výška místností je 3,0m. Centrální schodiště je železobetonové monolitické. Střecha je plochá.

Část mezi administrativou a výrobní halou je ve stejném konstrukčním systému jako administrativa, obvodové stěny jsou vyzděny z cihelných tvárnic Porotherm. Část střechy nad spojovacím krčkem je provedena jako odpočinková terasa s přímými výstupy z kanceláří.

Ocenění

  • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru