Výrobní areál firmy Automatizační technika

Zobrazeno: 2543x

Na stavbě se podíleli

MajitelAT - REAL k.s. , Havlíčkův Brod
Hlavní architektIng.arch.Bolko-Olaf Weigt, Luedenscheid, SRN
Hlavní projektantBAU PROJEKT Havlíčkův Brod - výrobní haly
Druhý projektantStavounie, s.r.o. , rekonstrukce sklad, haly
Hlavní zhotovitelStavounie, s.r.o., Havlíčkův Brod

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Novostavba výrobního areálu je navržena zcela v souladu s územním plánem města, urbanisticky je záměrně začleněna na začátek stávající průmyslové zóny Havlíčkova Brodu. Samotný areál je vystavěn na relativně rovinném pozemku , průčelím administrativní budovy orientován k přístupové komunikaci. Výstavbě předcházela demolice tří zchátralých stavebních objektů Dřevony.Jedná se tedy o stavbu nového areálu na tzv."BROWNFIELDS", na opuštěném a zanedbaném prostoru. Celkový výraz přispěl ke zvelebení dané lokality nacházející se při frekventované komunikaci nedaleko centra města.

Výstavba probíhala ve třech etapách:

 • realizace nových výrobních hal a kancelářského objektu
 • rekonstrukce stávající skladové haly
 • komunikační plochy a zahradní úpravy

Architektonické řešení 

Základní hmotová koncepce výrobního areálu je založena na prostorovém seskupení tří tvarově jednoduchých kubických celků - dvoupodlažní administrativní přístavek je elegantně předsazen před výškově nejvýraznější modul montážní haly, aby v zápětí v závěru dispozice sestoupil do nižšího modulu strojní haly. Samotný architektonický výraz zcela odpovídá funkčnímu využití stavby. Co do materiálového provedení jsou jednotlivá průčelí řešena sendvičovými fasádními panely s finální vrstvou bílého lakovaného profilovaného plechu, záměrně rozčleněna předsazenými vertikálními pilastry červené barvy, umístěnými vesměs do os okenních otvorů. Dvoupodlažní objekt administrativního přístavku je pak záměrně odlišně od hal zakončen výraznou atikovou římsou v červené barvě , předsazenou před rovinu průčelí. Prostory kanceláří, jakož i výrobních hal , jsou jednotně prosvětleny velkoplošnými okenními otvory a prosklenými sekčními vraty, což dodává samotnému, poměrně hmotnému , objemu novostavby velmi vzdušný výraz. Rekonstruovaný objekt stávajícího skladu je svým výrazem přizpůsoben architektonickému ztvárnění novostavby. Kvalitní sadové a terénní úpravy celého areálu dopomohly k utvoření kompaktního harmonického celku novostavby haly spolu s rekonstruovanou skladovou budovou.

Dispoziční řešení 

Základní dispoziční schéma je naprosto jednoduché , čitelné a logické. Výrobní část , situovaná do dvojlodní haly je prostorově rozdělená na strojní a montážní část, strojní hale pak přiléhá jednoduchý modul energobloku s lakovnou a skládkem barev. Před halový objekt je předsazen dvoupodlažní administrativní přístavek - přízemí je tvořeno vstupní halou, šatnami zaměstnanců a jídelnou, patro pak slouží k administrativním účelům vedení firmy.

Stavebně technické řešení

Skelet výrobního areálu je tvořen ocelovou konstrukcí v následujícím provedení - dvoupodlažní přístavek o rozměrech 24 x 12m je založen v rastru 6x6m, dvoulodní výrobní hala je tvořena 6-ti moduly 2x18m, strojní částí pak přísluší ještě jeden předsazený 18-ti metrový modul. Tvar OK je navržen systémem plnostěnných vazníků . Každá jednotlivá halová loď je vybavena mostovým jeřábem - montážní hala 3200 kg, strojní hala 1600kg. Sloupy OK jsou založeny na ŽB patkách , podpíraných vrtanými pilotami . Opláštění je provedeno sendvičovými PUR panely s finálním lakovaným pozinkovaným plechem , okenní konstrukce jsou hliníkové. Zastřešení je provedeno zatepleným skládaným střešním pláštěm na nosném trapézovém plechu s hydroizolačními pásy LUCOBIT folie, odolnými proti UV záření.

Ocenění

 • Čestné uznání

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru