Silnice II/353 Nové Veselí - Bohdalov

Zobrazeno: 2115x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelStavby silnic a železnic, a.s.
Hlavní investorStátní fond dopravní infrastruktury
Druhý investorKraj Vysočina
ProvozovatelSÚS Žďár nad Sázavou
Hlavní zhotovitelStavby silnic a železnic, a.s., Praha

Více o stavbě…

Stručný popis stavby:

Silnice II/353 Nové Veselí - Bohdalov je důležitým dopravním spojením mezi krajským městem Jihlava a významným střediskem v kraji Vysočina městem Žďár nad Sázavou. Tvoří spojnici mezi silnicí I/18 a dálnicí D1 (křižovatka Velký Beranov). Začátek stavby je na kraji města Nové Veselí. Téměř po celé délce bylo nutno zrušit stávající silnici, která byla v těchto místech stavebně i technicky nejhorším úsekem na této trase a postavit silnici novou. Proto se stavba prováděla s vyloučením provozu.

Silnice je provedena v kategorii S 9,5/70. Jedná se o silnici druhé třídy v šířkovém provedení s volnou šířkou 9,5 m, s šířkou zpevnění 8,5 m a s návrhovou rychlostí 70 km/hod v extravilánu. Trasa v co největší míře směrově sleduje stávající silnici II/353 a upravuje směrové, výškové a šířkové parametry silnice v souladu s ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.

Území bylo z geologického hlediska pro technické řešení složité, zvláště pro skalní zářezy v lesním úseku, kde bylo nutno zemní práce provádět pomocí trhacích prací. V trase jsou 3 mostní objekty, převádějící malé vodní toky pod silnicí. Jedná se o mosty montované z prefabrikátů IZM.

Silniční objekty:

 • celková délka silnice II/353: 3,224 km
 • délka objízdné trasy: 8,277 km
 • plocha vozovky silnice II/353: 32 760 m2
 • plocha objížďky: 14 642 m2

Mostní objekty:

 • počet mostů: 3
 • plocha mostů: 150 m2

Hlavní fyzické objemy:

 • sejmutí ornice a lesní hrabanky: 13 238 m3
 • výkopy: 33 617 m3
 • skalní výrub: 12 768 m3
 • násypy: 37 123 m3
 • asfaltové směsi: 21 400 tun

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru