Rekonstrukce střediska Chaloupky

Zobrazeno: 2568x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelChaloupky - stř. pro vzděl.a výchovu v přírodě
MajitelČeský svaz ochránců přírody Kněžice
ProvozovatelChaloupky - stř. pro vzděl.a výchovu v přírodě
Hlavní architektIng. arch. Vladimír Šenkýř
Hlavní projektantIng. Jan Remsa, Jihlava
Hlavní zhotovitelTipa, a.s., divize Tipastav, Třebíč

Více o stavbě…

Projekt řeší rekonstrukci a dostavbu stávajícího objektu, který byl postaven v první polovině 19. stol., jako bydlení pro správce lesů na brtnickém panství, které bylo v držení italského rodu Collaltů. Na základě Benešových dekretů byl majetek neprávem zkonfiskován a přešel do správy státních lesů a v šedesátých letech byl tento majetek Collaltům vyplacen. V roce 1993 si od Lesů ČR pronajímá objekt Český svaz ochránců přírody a o rok později objekt kupuje pro účely vzdělávacího střediska. V letech 2002 - 2004 proběhla rekonstrukce a dostavba střediska, které z kapacitních důvodů přestalo vyhovovat stále se zvětšujícímu zájmu.

Urbanistické řešení

Objekt je situován na spodní hranici lesa, na horizontu, nedaleko obce Nová Brtnice. Příjezdová komunikace prochází malým lesíkem, na jehož konci je na osu postaven objekt střediska s vstupní bránou přímo v ose. Orientace dvoupodlažní hlavní budovy je v ose sever - jih, přičemž okna jsou na východní stranu, kde se otevírají velkolepé krajinné výhledy směrem na Jalovec.

Architektonické řešení

Objemově celá stavba vychází z původní zastavěné dispozice, kde jsou dodrženy i původní výškové parametry budov. Záměrem rekonstrukce byla dostavba,. která by charakterově navazovala na původní neoklasistickou stavbu a zároveň hravým způsobem nabídla spoustu zajímavých prostorů pro dobrodružné hry dětských návštěvníků. Hrázděné chodby ochozu a spojovacího mostu spolu s věží schodišťového prostoru dodávají atmosféru nevšednosti a zároveň jsou ukázkou zajímavých stavebních detailů, které spojují původní stavbu a novo- dobou dostavbu.

Dispoziční řešení

Středisko se skládá ze dvou samostatných budov oddělených uzavřeným dvorem a vzájemně propojených spojovací chodbou v úrovni 2. NP. V hlavní ( původní ) budově jsou v přízemí umístěny učebny a sociální zázemí pro ubytované děti. Přestavbou byly uvedeny do původního stavu chodby s křížovými klenbami. V patře je velký sál a v bočních půdách ložni - ce pro děti. V podkroví je velká učebna s odkrytým unikátním původním krovem. Vedlejší ( dříve hospodářská ) budova slouží jako jídelna ( vestavba do klenutých prostorů ), kuchyně, a technické zázemí s kotelnou. V podkroví je umístěno 8 pokojů hotelového typu.

Konstrukční a materiálové řešení

Na stavbu jsou použity vesměs tradiční materiály, keramické cihly, dřevo, kov. Konstrukční prvky hrázdění jsou z větší části provedeny z dochovaných původních trámů. V místnostech jsou keramické dlažby, dvůr je proveden v kombinaci řezané žulové dlažby a původního kamenného štětu.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru