Rekonstrukce domu Blahoslavova č.p. 97 a 98, Třebíč

Zobrazeno: 2003x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKapucín, s.r.o.
MajitelKapucín, s.r.o., Třebíč
Hlavní architektPlán projekt Kapucín, s.r.o.
Hlavní zhotovitelKapucín - Realizace staveb, s.r.o., Třebíč

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Stavba se nachází v památkově chráněné zóně zapsané do seznamu památek UNESCO. Je umístěna při vstupu do "Židovské čtvrti". Jedná se o stavbu, která v nejvyšší možné míře respektuje mimořádně složité stavební struktury a dispozice, které vznikaly od poloviny 70.let 15.století.

Architektonické řešení

Stavba tvoří miniblok zástavby mezi Tichým náměstím a Blahoslavovou ulicí a současně vyrovnává jejich výškový rozdíl. Ze strany Tichého náměstí se budova jeví jako dvou a třípodlažní, z ulice Blahoslavova jako jedno a dvou podlažní. Svými četnými přístavbami, zděnými a dřevěnými balkóny, šikmými střechami s polovalbami a hřebeny o nestejných výškových úrovních tvoří členitou strukturu fasády. Ze strany Blahoslavovy ulice je 1.PP zapuštěno do skalního podlaží. Je tu zachována skalní prostora s rituální židovskou lázní "Mikve". Fasády jsou jednobarevné ve třech barevných odstínech, které objekt rozdělují na tři části. Spoluprací investora, projektantů, orgánů Státní památkové péče se podařilo skloubit zájmy ochrany stavební památky s potřebami investora a vytvořit stavbu, která respektuje historický vývoj objektu s současně vyhovuje potřebám skupiny firem.

Dispoziční řešení

Rekonstrukce a přestavba objektu pro účely soukromé firmy plně respektuje původní stavební dispozici danou nosnými konstrukcemi svislými a vodorovnými. Došlo k zásadnímu vyčištění objektu od rušivých konstrukcí a odhalení dřevěných stropů. Dále k odstranění několika schodišť, vzniklých postupným dělením prostor, a nahrazení jedním centrálním schodištěm, které spojuje tři patra a podkroví.

1.PP - ze strany ulice Blahoslavova je plně pod úrovní terénu a nachází se tu dvě místnosti s klenutými stropy, , místnost o nepravidelném půdorysu s dřevěnými stropy. Každá místnost je samostatně přístupná z Tichého náměstí. Místnosti jsou využívané pro stavbyvedoucí, servisní techniky a archiv. Dále je tu prostor původní pekařské pece, sociální zázemí, skalní prostora s "Mikví", klenutý sklep a malý dvorek dlážděný kamenem.

1.NP - je přístupné dvěmi vchody z ulice Blahoslavova, která je 0,700m nad úrovní podlahy 1.NP. Na podlaží najdeme největší klenutou místnost v objektu (7,3x6,2m), sloužící pro prezentaci a jako zasedací místnost. Dále je tu kancelář s dřevěným stropem, prostor o nepravidelném půdoryse s dřevěnými stropy a klenbami, který slouží jako kopírovací centrum pro veřejnost, zádveří, hala s kuchyňským koutem, nikou s kondenzačním plynovým kotlem a sociální zázemí.

2.NP - ze schodiště je přístupná kancelář s dřevěnými stropy. Ta je tvořena třemi navzájem spojenými prostorami a dotváří ji dřevěný balkón s plechovou stříškou na kované nosné konstrukci se zábradlím. Vpravo od schodiště po třech schodech vstoupíme do podkrovní části kde je kuchyňka, technická místnost a prostorná kancelář, která má dvě výškové úrovně a viditelnou konstrukci krovu. Dále na podlaží najdeme sociální zázemí a úklidovou místnost.

3.NP -podkroví předního domu s dvěmi kancelářemi. Prostor prostupují vodorovné prvky krovu.

Konstrukční a materiálové řešení

Svislé a vodorovné konstrukce - zachovány a ošetřeny původní konstrukce smíšeného zdiva, cihelných kleneb se zpevňujícími betonovými žebry na horní straně kleneb. Odhaleny, ošetřeny doplněny původní dřevěné trámové stropy s překládaným fošnovým záklopem. Po původních schodištích stropy doplněny cihelnými klenbami nebo rovnými stropy. Zborcená klenba nad bývalou pecí byla opravena a z rubu zpevněna. Na nové svislé konstrukce byly použity keramické pálené cihly a v podkrovních prostorách, ze statických důvodů, sádrokartony. Schodiště betonové omítané s obkladem dřevěnými stupnicemi a olíčenými podstupnicemi. Střešní krytina keramická pálená typu Bobrovka, u stříšek z natřeného Zn plechu. Klempířské prvky ze Zn plechu opatřené nátěrem. Sanace objektu proti vlhkosti byla provedena provětrávanou mezerou z IPT desek kolem obvodového zdiva a vodorovně v 1.PP a 1.NP. IPT desky doplněny drenážním systémem. Na vlhké stěny a klenby byly provedeny sanační omítky. Vnitřní omítky vápenocementové, omítky soklu Trasové a venkovní omítky z větší části původní doplněné jednovrstvou hlazenou omítkou vápennou se zachováním historických nerovností. Nátěr fasády proveden barvou Prodexor s vápenným základem. Povrchy podlah v objektu jsou z původní keramické pálené dlažby, dřeva, keramických dlažeb a koberců.

V objektu byly zachovány a obnoveny historicky hodnotné prvky:

 • kotlík na ohřev vody v m.č.1.10
 • kamenné ostění dveřního otvoru v m.č.0.01
 • vestavěná skříň
 • trámové va klenuté stropy
 • původní krovové prvky
 • dřevěný balkón s kovanou konstrukcí plechové stříšky a zábradlí
 • kovové zábradlí balkonu
 • vstupní dvoukřídlé dveře dřevěné se zdobením
 • kované mříže v okenních otvorech
 • rituální koupel "Mikve"

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru