Provozní budova MHA Humpolec - oprava a rekonstrukce

Zobrazeno: 2491x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelSTATUS stavební a.s., Humpolec
Hlavní investorMHA s.r.o.
Hlavní architektIng. arch. Luděk Rýzner
Hlavní projektantOK PLAN architekt, s.r.o.
Druhý zhotovitelhttp://www.status.cz

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Stavba se nachází v centru města Humpolce blízko Havlíčkova náměstí. Jde o objekt v průmyslové zástavbě bývalých strojíren. 

Architektonické řešení

Účelem architektonického řešení bylo vytvořit stavbu splňující vhodné podmínky pro užívání objektů jako skladů, garáží a současně kanceláří, jednacích místností a reprezentačních prostor firmy. Přitom si stavba zachovává rysy stavby zapadající do okolní komerční zástavby a vytváří plnohodnotné architektonické dílo.

Dispoziční řešení

Projektová dokumentace řeší zapracování objektu s administrativními, skladovými a garážovými prostory, který dispozičně a funkčně navazuje na stávající sousední objekty. Řešené objekty jsou pracovně označeny "B, D, E" a jsou blíže popsány v projektové dokumentaci

 • Objekt "B": Jedná se o stávající objekt, ve kterém nedošlo ke statickým změnám. Změny se týkají pouze dispozičních změn v podlaží a dopřesnění povrchových úprav.
 • Objekt "D": Dvoupodlažní hrubá stavba byla nadstavena o 3.podlaží. 1.podlaží je využíváno jako garáže, sklady a technické místnosti, ve 2.podlaží jsou komunikační a manipulační prostory. Nové třetí podlaží je využíváno jako kanceláře a jednací místnosti.
 • Objekt "E": Je jednopodlažní s různými světlými výškami a je zcela využíván pro skladové prostory.

Konstrukční a materiálové řešení

Na objektech jsou zásadně použity vyzkoušené materiály, které prokazují dlouholetou tvarovou a barevnou stálost.

 • tělo 2. a 3. podlaží objektů "D", "E" - vlnitý ocelový plech tl.0,8 mm
 • tělo 1. podlaží objektů "D", "E" - štuková omítka se stěrkou monofinisch MAPEI
 • tělo stlávajících objektů "B", "C" - štuková probarvená fasáda CAPAROL
 • střešní krytina - titanzinkový plech tl.1 mm
 • sekční ocelová vrata- rolovací vrata- markýza - rám z hliníkových jekl profilů elox s čirým polykarbonátem
 • okna -rám z hliníkového profilu
 • římsa - válcovaný I profil kónického tvaru s překrytím z nenosného ocelového pororoštu
 • vnější opěrné stěny a zídky - pohledový beton

Ocenění

 • Čestné uznání Stavba Vysočiny 2004

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru