Obchodní dům PJDPARK Jihlava

Zobrazeno: 1961x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPlynoservis Dobrovolný, spol.s r.o.
MajitelJaroslav a Jitka Dobrovolní
Hlavní architektDr. ing. arch. Jaroslav Huňáček
Hlavní projektantIng. Jaroslav Beneš
Hlavní zhotovitelPozemstav Třebíč s.r.o.

Více o stavbě…

V rámci stavby byla provedena přístavba vstupní schodišťové haly s výtahem jako hlavní komunikační přístup z ulice Žižkova přímo do prodejních prostor v jednotlivých podlaží. Tento objekt dříve sloužil jako sklady národního podniku Mototechna, byl vyprojektován Stavoprojektem Jihlava v roce 1956.

Objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou. Nosnou konstrukcí objektu tvoří železobetonový montovaný skelet, provedený jako trojtrakt, délka objektu je 81 m. Budova je v polovině dilatována, ze severní strany objektu je budova rozšířena o cca 7,8 m. V této části je situováno schodiště, nákladní výtah, sociální zařízení a kanceláře. Ve dvorních prostorách byla upravena parkoviště jak pro zaměstnance obchodního domu , tak i pro veřejnost.

Při návrhu stavby byly respektovány podmínky, požadavky a vyjádření dotčených orgánů územního plánování, státní správy a stavebního úřadu.

1.N.P. je samostatně přístupné bezbariérovým vstupem z prostoru stávajícího parkoviště situovaného poblíž křižovatky U Cvičiště a Žižkova. 2,3,4 N.P. je samostatně přístupné jak vstupem z prostor stávajícího parkoviště, tak i z prostor nově přistavené schodišťové haly ze Žižkovy ulice.

Na celé budově byla provedena výměna oken, krajní pole skeletu a dozdívky byly provedeny zděné. Obvodové stěny nově zřizované vstupní haly a výtahové šachty jsou provedeny monolitické železobetonové. Svislou nosnou konstrukci prosklených fasádních ploch schodišťové vstupní haly tvoří ocelové sloupky uzavřeného tvaru, které současně podporují ocelovou nosnou konstrukci schodišťových ramen a podest. Nové příčky jsou zděné, některé jsou sádrokartonové. Veškeré stropní a střešní konstrukce zůstaly stávající.

Zásobování prodejen je prováděno přes stávající výkladní rampu a stávajícím nákladním výtahem do jednotlivých podlaží.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru