Nová masná výroba - Kostelecké uzeniny, a.s.

Zobrazeno: 2491x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou
MajitelKostelecké uzeniny, a.s.
Hlavní architektIng. arch. Libor Kubena
Hlavní zhotovitelPKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě…

Provedená stavba je dostavbou dříve rozestavěného areálu. Vhodným způsobem doplňuje celkový vzhled závodu.

Při návrhu projektu bylo úkolem navrhnout nový provoz masné výroby se všemi náležitostmi na novém pozemku investora v návaznosti na již vybudovanou expediční halu. Nový projekt masné výroby se realizoval "na zelené louce", což znamenalo řešit veškerou infrastrukturu zabezpečující provoz.

Pozemek investora, který byl k dispozici byl omezen na zavazující sousedící a již v provozu expediční halou. Nová masná výroba měla technologicky navazovat na expedici a tím bylo dáno osazení do terénu. Terén staveniště byl svažitý a požadované plochy masné výroby značné. Výškový rozdíl, který se musel zakomponovat do uspořádání provozů byl až 10m. Nakonec se tento handicap pozemku využil jako výhoda. Výškový rozdíl byl řešen pro bezpečnost zaměstnanců při jejich nástupu do zaměstnání. Vlastní provoz masné výroby vyžaduje bohaté zásobování surovinou a materiály technického zabezpečení, takže je okolo provozních prostor velký pohyb autodopravy. A právě křížení autodopravy a pěších po komunikacích je vždy problém z pohledu bezpečnosti. Proto bylo využito výškového převýšení terénu, kdy nástup zaměstnanců je řešen po terénu a veškerá doprava aut zapuštěna do terénu. Tento prvek architektonického řešení se stal charakteristickým znakem, který kladně působí na celý provoz masné výroby.

Vlastní objekt masné výroby je zcela podmíněn toku všech surovin směrem do stávající expediční haly. Jako každá průmyslová stavba i tady bylo dispoziční a hmotové řešení stavby podmíněno funkci objektu.

Složité propojení jednotlivých provozů a zachování přísných požadavků směrnic Evropské unie pro masné výroby postupně tvořilo tvar a vnější tvář objektu. Technicky je stavba řešena tak, že veškeré technologické rozvody jsou vedeny nad podhledem výrobních místností, v prostoru střešních vazníků, kde jsou umístěny i pomocné technologické provozy - strojovny vzduchotechniky, provozní elektrorozvodny a vyvíječe kouře pro udírny.

Návrh vnější podoby objektu a jeho architektonické tvarosloví je dáno volbou materiálů a odlišení jednotlivých funkcí. Při pohledu na stavbu je jasně definováno, které prostory jsou výrobní, prostory zabezpečující provoz a administrativní prostory. Vnější rozlišení bylo docíleno volbou materiálů a jejich barevností. Součástí řešení "architektonické tváře" budovy bylo i zakomponování výrazných technologických prvků, které jsou vždy součástí průmyslové stavby. S dodavateli jednotlivých prvků (komíny, odvětrávání, potrubí vzduchotechniky apod.) bylo dohodnuto jejich nejvhodnější umístění a materiálové řešení.

V kontextu pohledových parametrů byla stavbou posílena pohledová dominance průmyslového areálu Kosteleckých uzenin zejména od jihu a jihozápadu. Z hlediska dálkových pohledů stavba plynule navazuje na stávající komplex budov a objektů závodu a výrazným způsobem zdůrazňuje moderní architektonické řešení celého areálu.

Do konečné podoby celého komplexu se kladně podepsala snaha investora udělat ze stavby svoji "pilotní loď" všech svých aktivit.

Ocenění

  • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru