Zobrazeno: 2062x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelSpráva a údržba silnic, Třebíč
Hlavní projektantDopravoprojekt Brno a.s.
Hlavní zhotovitelCOLAS a.s., závod JIH, provoz Třebíč

Více o stavbě…

Nově vybudovaný obchvat obce Trnavy výrazně zvýší plynulost a bezpečnost provozu vozidel, jedoucích po spojnici Třebíč - Velké Meziříčí s připojením na dálnici D1. Zprovozněním obchvatu se zlepší hlukové a smogové poměry v samotné obci Trnava, minimalizací dopravy v obci se zvýší bezpečnost pohybu obyvatel a to vše při zachování možnosti průjezdu autobusové a individuální dopravy.

Vlastní stavba byla velmi náročná. Postup prací ztěžoval výskyt všech možných druhů zeminy, od bahnitých jílů v prostoru Velkého a Malého Boru, až po horninu, na kterou bylo nutno použít nejtěžší mechanizmy a využití trhacích prací. Přerušením důmyslně budovaných stávajících meliorací vznikla nutnost provedení nových melioračních řádů s odvedením vody do stávajících vodotečí. Výškové rozdíly terénu byly překonány výstavbou dvou nových mostů, a to jedním prefabrikovaným a druhým monolitickým, dvoupólovým, předpjatým. Hlučnost, která vznikne provozem na okraji obce v prostoru přemostění byla eliminována výstavbou protihlukové stěny, kombinované z pohltivých dřevěných panelů a na mostě z panelů průhledných.

Délka obchvatu obce Trnavy je 2,952 km, silnice je kategorie S 9,5 při návrhové rychlosti 70 km/hod., jednopólový most z prefabrikovaných nosníků má délku přemostění 28,7 m, dvoupólový monolitický předpjatý most přemosťuje délku 62,8 m. Na stavbě se dále nachází jedna průsečná křižovatka Trnava-Budíkovice a nové připojení stávající komunikace na novou trasu křižovatkou tvaru T. Vykácení 450 ks stromů bylo eliminováno vysázením nových stromů a plošnou vegetační úpravou v prostorech stavby. Bezpečnost silničního provozu je zajištěna ocelovými svodidly.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru