HANGÁR Letiště Jihlava-Henčov

Zobrazeno: 3257x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelSEBAPOL spol. s r.o., Jihlava a Emil Mejstřík, Jihlava
MajitelVelkoobchod pneu Vladimír Máca s.r.o.
Hlavní architektIng. arch. Petr Voňavka
Hlavní projektantIng. Svatopluk Bolcek
Hlavní zhotovitelSEBAPOL spol. s r.o., Jihlava
Druhý zhotovitelEmil Mejstřík, Jihlava

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Objekt se nachází v blízkosti příjezdové komunikace Jihlava - Polná v místě zelené plochy stávajícího letiště Jihlava-Henčov. Umístění hangáru navazuje na stávající objekty letiště s možností komunikačního napojení na rozjezdovou dráhu.

Architektonické řešení

Objekt hangáru se stavebně člení na část velkého kruhového hangáru konstrukčně spojeného s malým hangárem a na část obytného zázemí (dvoupodlažní) s vyhlídkovou věží. Z architektonického hlediska je řešení opláštění hangárů plechovými panely v zelené barvě, střecha a oplechování v barvě šedé. Navazující zděná část obytného zázemí je ve spodní části omítnuta v šedé barvě, horní část je obložena dřevem. Výplně otvorů plastové bílé. Dominantou je řešení vyhlídkové věže -ocel.konstrukce prosklená s hliníkovými rámy v barvě bílé spojené s obytným zázemím.

Dispoziční řešení

Velký kruhový hangár Je ocelová halová konstrukce, která bude sloužit k parkování cca 10 menších turistických letadel umístěných na otočné ocelové plošině. Tvarem hangáru ( kruh) a možností otáčení plošiny dochází k maximálnímu využití plochy pro parkování a zvláště k lepší manipulaci s letadly při vyjíždění a zajíždění z hangáru. Tím nebude docházet ke zbytečnému posunování nebo přemisťování letadel. Malý hangár Ocelová halová konstrukce sloužila pro parkování vozidel.V průběhu výstavby bylo investorem rozhodnuto o změně využití na dílnu pro drobné opravy a údržbu letadel. Proto byla v mezipatře haly navržena vestavba kanceláře a skladu včetně přístupu po ocelovém schodišti.Obytné zázemí s vyhlídkovou věžíV přízemí je vstup s chodbou na které navazuje obytná místnost s kuchyňským koutem, soc.zařízením a vstup do malého hangáru. S obytné místnosti navazuje vstup do vyhlídkové věže a do patra ,a vstup na terasu. V patře jsou ložnice s balkony a soc.zařízením. Přes schodiště vyhlídkové věže je přístup na terasu s možností umístění malého bazénu a na vlastní vyhlídkovou věž. Do vyhlídkové věže je přístup také zvenku.

Technické řešení

Vlastní pozemek je poměrně rovinný, travnatý. Vyskytuje se zde však podzemní voda, kolísající v hloubkách cca 1,5-2m pod úrovní terénu. Proto muselo být provedeno oddrenážování vlastní stavby a okolí do úrovně stávající kanalizace. Po dohodě s investorem nebylo provedeno podzemní podlaží.

Velký kruhový hangár

Vlastní konstrukce haly o půdorysném průměru cca 32,2m je ocelová svařovaná, spoje šroubované. Hala je zateplená sendvičovými panely. Na střeše jsou použity sendvičové panely tl. 80mm, na stěnách svislé sendvičové panely tl. 50mm. Kruhový plášť je proveden jako stohran bez ohýbání panelů. Založení je na železobetonovém páse po obvodě kruhu a železobetonové kruhové patce uprostřed, doplněné vzhledem k možným dynamickým rázům při otáčení plošiny a vzhledem k vyloučení poklesů pojezdů plošiny, mikropilotami. Otočná plošina je provedena ocelová skládající se z důvodů převozu z jednotlivých segmentů. Její konstrukce je svařovaná z tenkostěnných uzavřených profilů. Zakrytí plošiny bude fošnami. Celá plošina je uložena na kolech, pohyb umožňuje elektromotor s příslušnými převody. Nežádoucí posuny ve vodorovném směru při otáčení jsou vymezeny koly opírajícími se do obvodového pásu. Konstrukce plošiny si vyžádala nejen velice přesné provádění vlastní ocelové konstrukce a zvláště pojezdů, ale také základových pásů a mikropilot, na kterých je uložena a zakotvena.

Malý hangár

Je také proveden jako ocelová konstrukce se zatepleným pláštěm ze sendvičových panelů. Prosvětlení ve střeše je provedeno z polykarbonátu, ve stěnách plastovými okny. Založení je plošné na železobetonových patkách a pasech.Konstrukci vestavby tvoří ocelový příhradový vazník na krajích uložený na dodatečně provedených sloupech. Konstrukci podlahy tvoří válcované nosníky upevněné na jedné straně na závěsech vazníku na druhé straně na zesílených sloupech haly. Kryt podlahy je z hoblovaných fošen.V obou hangárech jsou namontována posuvná vrata o šířce cca.16m a výšce cca 4,6m, opláštěná sendvičovými panely, s elektrický pohonem. Vrata jsou umístěna na vnitřní straně kopírující tvar hangáru. Vrata kruhového hangáru jsou uložena na pojízdné kruhové kolejnici. Vrata dílny jsou naopak zavěšena na horní konstrukci haly.

Obytné zázemí s vyhlídkovou věží

Budova byla původně projektována jako dvoupodlažní s podsklepením. Vzhledem k úrovni spodní vody a náročnosti provádění izolací proti spodní vodě bylo nakonec rozhodnuto provést budovu bez podsklepení.Založení je plošné na základových pasech. Konstrukce je zděná z bloků Porotherm , stropy železobetonové monolitické, střecha plochá pochozí, která bude sloužit také jako vyhlídková terasa s možností umístění malého bazénu. Součástí této budovy je vyhlídková věž z ocelové pozinkované konstrukce se zavětrováním, kotvená k železobetonové stropní konstrukci budovy, stropní konstrukci tvoří železobetonová deska. Vyhlídková věž je nahoře ukončena vyhlídkovou místností s ochozem. Uvnitř věže je kruhové schodiště ústící na terase. Věž je opatřena prosklenou hliníkovou konstrukcí. Budova byla zvenku zateplena, v horní části je opatřena dřevěným obkladem. Výplně venkovních otvorů - plastová okna a dveře.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru