Zobrazeno: 2469x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelAGSTAV TŘEBÍČ a.s., Třebíč
MajitelMěsto Třebíč, Bytové družstvo Agstav
Hlavní architektKV projektstav s.r.o., Třebíč
Hlavní zhotovitelAGSTAV TŘEBÍČ a.s., Třebíč

Více o stavbě…

Urbanistické řešení stavby 

Urbanistická situace stavby je dána závaznou částí Regulačního plánu zóny Táborská - M.Majerové. Okružní páteřní komunikace bude ze severní strany obestavěna pěti kolmo osazenými bytovými domy. Bytový dům B3 je třetí v pořadí.

Architektonické řešení:

Funkčně tvoří bytový dům B3 jeden pětipodlažní celek Konstrukční řešení domu je podélný a příčný nosný systém.

1.PP je využito pro garážování osobních vozidel v garážích, dále sklepní boxy, sušárnu prádla, kolárnu, kočárkárnu a strojovnu výtahu.

1.NP a další NP jsou vyhrazeny k bydlení. Celý objekt má jedno centrální schodiště, výtah a chodbu. V domě je situováno 31 bytů. Ke každému bytu náleží skladovací komora v 1.PP .Řešení fasády je v zásadě ovlivněno funkcí objektů - pravidelný vertikální a horizontální rytmus okenních otvorů je členěn hmotovou profilací stavby a doplněn systémem lodžií a balkónů. Vlastní fasáda je tradiční z omítek vápenných hladkých . Výplně otvorů je v bílém plastovém provedení v členění dané PD.Střešní plášť je tvořen sedlovou střechou , nosná konstrukce je kombinací ocel-dřevo , podkroví je prosvětleno střešními vikýři a střešními okny. Krytina střechy je skládaná , materiál Bramac .

Dispoziční řešení

Suterén bytového domu B3 je využito pro garážování osobních vozidel v 4 parkovacích garážích . Garáže jsou přístupné z příjezdové plochy ze severního průčelí domu a z 1.PP. Ve zbývající části jsou sklepní boxy, sušárna, kolárna, kočárkárna a strojovna výtahu.Nadzemní podlaží obsahují byty. Celý objekt se skládá z 31 bytů kategorie 1+1 , 2+1 , 3+1 z toho jsou 2 byty imobilní a 5 bytů min. 3+1 mezonetových.

Konstrukční a materiálové řešení

Svislé nosné konstrukce - nosný systém je navržený podélný tvořený nosnými cihelnými zdmi tl. 250 a 300 mm. Obvodové zdivo je tl. 450 mm. Veškeré svislé nosné kce jsou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM. Mezibytové a dělící příčky jsou provedeny v tradiční technologii z materiálů POROTHERM. Vodorovné nosné konstrukce - stropní kce je tvořena železobetonovou stopní konstrukcí z žb. nosníků TRAS a betonových stropnic s monolitickou nadbetonávkou tl. 40 mm. Konstrukce střechy - střešní plášť je tvořen sedlovou střechou o dvou sklonech, nosná kce je tvořena dřevěnou krovovou soustavou uloženou na vodorovných ocel. vaznicích. Nosným prvkem krovu a stropu nad 5.Np jsou ocel. věšadlové rámy ve tvaru sedlové střechy, které leží na obvodových nosných stěnách tl. 450 mm. Krytina střešního pláště je skládaná - Bramac.Výplně otvorů - okna jsou osazena bílá plastohliníková otvíravá nebo výklopná, zasklená dvojsklem Ditherm U = 1,1 W/m2 K , venkovní dveře jsou hliníkové bílé se samozavíračem.

Ocenění

  • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru