stavba roku kraje vysočina pruhledna

 
Záměrem soutěže STAVBA VYSOČINY - STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA je ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce staveb titulem Stavba roku Kraje Vysočina.

Poděkovat a podpořit investory, architekty, projektanty a stavební firmy, kteří kvalitativním způsobem změnili a mění podobu Vysočiny. Prezentovat architekturu a stavebnictví širší laické i odborné veřejnosti a zviditelnit, že estetická a řemeslná kvalita se vyplácí. 

 
Jubilejní XV. ročník bude vyhlášen v lednu 2017 ...

Soutěž pořádá SPOLEK STAVBA VYSOČINY a vypisuje ji ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS), Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Krajem Vysočina.


Záznam slavnostního večera z 13. června 2016