Chráněné bydlení na ulici Demlova v Třebíči

Zobrazeno: 759x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelMěsto Třebíč
MajitelMěsto Třebíč
ProvozovatelDenní centrum Barevný svět, o.p.s., Třebíč - Borovina
Hlavní projektantIng. Lubomír Krechler, Kožichovice
Hlavní zhotovitelZIPP Brno s.r.o., Brno - Brněnské Ivanovice

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Budova s vlastní zahradou je situována v klidné stabilizované části města v prostředí zeleně ve vnitrobloku sídliště s dobrou dopravní dostupností a s veškerou občanskou vybaveností. Objekt byl po dlouhou dobu využíván jako oční škola s ubytováním pro děti, byla zde i ordinace očního lékaře. Následně byla budova několik let vyklizená, prázdná a nevyužívaná.

 • Architektonické řešení

  Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu bývalé oční školy na objekt chráněného bydlení. Objekt z hlediska architektonického zůstává stávající téměř beze změn. Jedná se o jednopodlažní a částečně dvoupodlažní objekt, v 90% podsklepený. Je řešen jako zděný cihelný podélně-příčný systém založený na betonových základových pasech s masívními zakončujícími železobetonovými věnci po obvodu vytaženými do říms, stropy jsou železobetonové, které nad nejvyšším podlažím zároveň tvoří nosnou konstrukci ploché zateplené jednoplášťové střechy. Příčky jsou cihelné. V rámci přestavby objektu bylo přistoupeno ke kompletnímu zateplení obálky budovy a k vnitřní přestavbě dispozice. Jedná se o komplexní rekonstrukci celého objektu, který nyní ze stavebního hlediska splňuje veškeré nároky kladené na novostavbu. Stávající budova byla adaptována na objekt zajišťující sociální služby ve formě chráněného bydlení pro mentálně postižené osoby s nízkou mírou podpory. Dvě bytové jednotky jsou provedeny jako bezbariérové včetně venkovních úprav parteru.

 • Dispoziční řešení

  Provedené stavební úpravy spočívající ve vytvoření tří samostatných bytových jednotek pro celkový počet 12 klientů. Jedná se o třípodlažní budovu s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními. Dvě bytové jednotky umístěné v 1.NP byly provedeny jako bezbariérové, každá z nich obsahuje 3x jednolůžkový pokoj, 1x dvoulůžkový pokoj a jeden jednolůžkový pokoj s vlastní sociální místností (tento pokoj může být využíván i jako tzv. odlehčovací pokoj). V bytové jednotce jsou umístěny dvě oddělené koupelny samostatně pro muže a pro ženy. Kuchyň je součástí obývacího pokoje i jídelny. Součástí jednotky je i místnost pro personál. Bytová jednotka ve 2.NP obsahuje 4x jednolůžkový pokoj a 1x dvoulůžkový pokoj s vlastní soc. místností. Dále zde jsou k dispozici dvě oddělené koupelny a obytný prostor s kuchyní. Společné prostory pro všechny tři byty jsou umístěny v 1.NP a v suterénu, rovněž je zde zázemí pro personál, sklady a prádelna. Při volbě dispozičního řešení byl kladen důraz na flexibilitu a možnost ubytování klientů s různými nároky na pohyb.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  V rámci stavebních úprav budovy bylo provedeno kompletní zateplení obvodových konstrukcí včetně střechy, výměna otvorových výplní, byly provedeny nezbytné dispoziční úpravy a výměna rozvodů instalací vody, kanalizace, VZT a elektroinstalace. Příprava teplé vody je zajišťována solárními kolektory umístěnými na střeše objektu. Kolem celého přilehlého pozemku zahrady bylo vyměněno oplocení. Před vstupem do objektu byly zřízeny dvě bezbariérové rampy.

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba vytváří příjemné prostředí pro pobyt klientů odpovídající běžnému způsobu života v přirozené komunitě. V rámci projektu byly domácnosti vybaveny elektrospotřebiči, nábytkem a stolním i kuchyňským nádobím a celý projekt byl spolufinancován z prostředků MPSV. Očekávaným přínosem nově vybudovaného chráněného bydlení bude v sociální oblasti vytvoření podmínek pro život v běžném prostředí. U osob s postižením bude rozvíjena společenská integrace, osobní vztahy a snížena závislost na cizí pomoci. Zateplením budovy dojde zároveň k úspoře nákladů na vytápění budovy a snížení emisí CO₂.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru