Montážní hala SPIDER, Pohled

Zobrazeno: 1557x

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Stavba se nachází v blízkosti historického areálu poutního místa u sv. Anny a bývalého kláštera v Pohledu. Nelehké začlenění výrobního areálu do tohoto prostředí bylo variováno v různých podobách a vyústilo do daného řešení, které mohlo být realizováno.

Architektonické řešení

Architektonické řešení bylo přizpůsobeno ekonomickým a provozním hlediskům, které byly nejdůležitějším zadávacím prvkem stavby. Hmotové řešení bylo navrženo pro zdárný chod firmy. Jednací místnosti s recepcí, kancelář majitele s možností trvalého celodenního pobytu, provozní kanceláře, šatny, výroba, sklady, rezerva pro další růst, to vše hrálo roli při návrhu stavby.

Dispoziční řešení

Uspořádání prostor vycházelo z požadavků na výrobu a ekonomické možnosti investora. Hlavním cílem zadání bylo vytvoření jednoho kompaktního objektu, obsahujícího jmenované souvislosti.

Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční a materiálové řešení bylo navrženo opět z pohledu možné ekonomiky a přijatelného architektonického řešení. Konstrukci tvoří ocelová hala s vestavenými zděnými částmi, uskupenými dle potřeb do jednotného celku.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba je velkým kompromisem architekta, investora - ekonomických možností a daného místa. Pro tento aspekt stojí za to, seznámit s výsledkem širší veřejnost. Kraj Vysočina není nejbohatším krajem, ale má velký potenciál lidí, kteří ho obývají a myslí u toho.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

Čestné uznání STAVBA VYSOČINY 2015

za vzájemný vztah mezi vnějším a vnitřním řešením.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru