Zobrazeno: 278x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelMěsto Havlíčkův Brod
MajitelMěsto Havlíčkův Brod
ProvozovatelTechnické služby Havlíčkův Brod
Hlavní architektIng. Gabriela Fejtová, Brno
Hlavní projektantIng. Gabriela Fejtová, Brno
Hlavní zhotovitelHydro Gas Manufacture, s.r.o., Ostrava

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba je umístěna v blízkosti letního koupaliště, kde vhodně dotváří rekreačně sportovní aktivity na území města

 • Architektonické řešení

  Jedná se o sportovní skatepark pro jezdce všech úrovní. Stavba je provedena jako ucelený celobetonový objekt. Stavba má tři hlavní výškové úrovně a je doplněná skatovými překážkami a raily

 • Dispoziční řešení

  Jedná se o novostavbu celobetonového skateparku neboli nízké povrchové sportovní překážky ve volném prostoru. Základní tvar je možno vepsat cca do obdélníku o rozměrech 37,3 x 38,4 m o celkové ploše 986,2 m2. Z toho je zpevněná betonová plocha o výměře 975,5 m2, zbytek plochy - 10,7 m2 tvoří zatravněný ostrůvek uprostřed parku.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Všechny betonové překážky jsou provedeny jako monolitická ŽELEZOBETONOVÁ SKOŘEPINA tl. 200 mm z betonu třídy C 25 / 30 a s výztuží. Prvky jsou lemovánu oelovými profily. Kovové překážky tzv. raily jsou provedeny z ocelových trubek TR 60/3. Povrchová úprava všech kovových prvků - žárovým zinkováním. Celý skatepark je svahován dosypem na původní terén. Tento násyp, kolem skateparku je zatravněn stejně jako ostrůvek ve skateparku. Součástí skateparku je přístupový chodník, mobiliář a ozelenění. Objekt je odvodněn a prostřednictvím retenční nádrže o objemu 26,9 m3 jsou dešťové vody svedeny do přilehlé vodoteče.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Skatepark je objekt určený pro sportovní činnost ve volném čase, který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění, vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt, přispívá k růstu osobnosti a rovněž předchází kriminalitě mládeže.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru