Bytové domy ul. Střední, Velké Meziříčí

Zobrazeno: 397x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelA T I K A – L Y S Ý , s.r.o., Velké Meziříčí
MajitelSpolečenství vlastníků Střední 2300 a Společenství vlastníků Střední 2301
Hlavní architektIng. arch. Milan Grygar, DISprojekt s.r.o., Třebíč
Hlavní projektantIng. arch. Jaroslav Hobza, DISprojekt s.r.o., Třebíč
Hlavní zhotovitelA T I K A – L Y S Ý , s.r.o., Velké Meziříčí

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Z urbanistického hlediska doplňuje nová ulice stávající zástavbu. Je zde navržena komunikace, která zajišťuje obsluhu navržených bytových domů. Z komunikace jsou umožněny vjezdy do garážových stání a hlavní vstupy do bytových domů. Bytové domy jsou umístěny na pozemcích, které využívají jižní svah. Samotné bytové domy jsou postaveny na pozemku ve vlastnictví stavebníka, dopravní a technická infrastruktura je umístěna na pozemku ve vlastnictví města Velkého Meziříčí, v zastavěném území obce, na ploše určené pro bydlení v bytových domech. Umístění domů navazuje na stávající bytové domy - ve stejné stavební čáře na západní straně, bytové domy jsou navrhnuty ve stejné orientaci - rovnoběžně s okolními bytovými domy. Navržené domy jsou v souladu se stávající zástavbou v okolí rovněž výškou i tvarem. Odstavná a parkovací stání, garážová stání v 1.NP novostaveb jsou přístupná účelovou komunikací s přičleněnými odstavnými stáními již na pozemku stavebníka. Pěší komunikace probíhá v souběhu s místní komunikací před jižním průčelím novostavby, Severní vstup je přístupný prodloužením stávajícího chodníku na severní straně stavby. Hlavní vstup do podlaží (1NP) je orientován k místní komunikaci.

 • Architektonické řešení

  Architektonické řešení vychází především z koncepce požadované skladby bytů, legislativních a normových požadavků na oslunění a osvětlení obytných části bytového domu a požadavků stavebníka stran standardu jednotlivých bytových jednotek. Všechny byty mají balkony nebo terasy. Novostavby bytových domů jsou navrženy jako čtyřpodlažní zděné nepodsklepené objekty se sedlovou střechou. Objekty jsou identické. Půdorysný tvar je podobný obdélníku o celkové šířce 24,36 m, hloubce objektu 14,81 m a výšce cca 14,98 m. Světlá výška ve všech podlažích je 2,62 m. Koncepce architektonického řešení je založena na výrazu domů se sedlovou střechou, které využívají jižního svahu. Jižním směrem jsou orientovány obytné části bytů s terasami, z kterých je umožněn výhled do okolí. Ze severní části domů jsou nájezdy do garáží, hlavni vstup a balkony. Poslední podlaží je opticky potlačeno tmavě šedým odstínem nátěru omítky. Barevné řešení navazuje na stávající domy - kombinace bílé a šedé barvy. Obklad kamene v 1 NP poukazuje na pevnou kamennou podnož domu, obklady dřeva na terasách a ze severní strany oživují fasádu.

 • Dispoziční řešení

  Hlavní vstupy do objektů a vjezdy do garáží jsou ze severní strany. Hlavním vstupem je přístupná chodba s poštovními schránkami, na ni navazuje komunikační prostor se schodištěm a výtahem. Odtud je přístupná místnost s uzamykatelnými sklepní boxy a úklidová místnost. Dále je přes průchozí chodbu vstup do kočárkárny. V každém bytovém domě vzniklo 12 nových bytů. Domy jdou dispozičně stejné až na drobné úpravy. Stavba je řešena pro přístup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Nosný konstrukční systém bytových domů je stěnový s kombinovanou orientací. Založení staveb je provedeno na železobetonových základových pasech, nosné obvodové konstrukce jsou keramické, systémově zateplené minerálním kontaktním zateplovacím systém. Vnitřní nosný systém v rámci dělících mezibytových stěn splňuje normové požadavky na akustickou neprůzvučnost konstrukcí. Stropy jsou provedeny monolitické železobetonové. Balkóny jsou provedeny železobetonové s přerušeným tepelným mostem (nosníky ISO). Schodiště v objektech je navrženo dvouramenné železobetonové s mezipodestou. Vnější výplně otvorů jsou provedeny vícekomorové plastové, prosklení izolačním trojsklem. Vstupní dveře jsou provedeny vícekomorové hliníkové. Střecha je řešena jako šikmá jednoplášťová, kombinovaný kontaktní zateplovací systém EPS a minerální, krytina je řešena jako oboustranně pozinkovaná ocel s povrchovým polyesterovým nátěrem.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Bytové domy jsou realizovány ve stávající zástavbě bytových domů, kde se odlišují svým vzhledem a provedením v dané lokalitě a zároveň poskytují moderní bydlení přizpůsobené současným trendům.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru