Okružní křižovatka ul. Stojírenská, Nádražní, Žďár nad Sázavou

Zobrazeno: 2710x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelCOLAS CZ, a.s., závod Jih, provoz Žďár nad Sázavou
MajitelMěsto Žďár nad Sázavou
Hlavní projektantUNIPROJEKT Žďár nad Sázavou, Ing. Jan Vábek
Hlavní zhotovitelCOLAS CZ, a.s., závod Jih, provoz Žďár nad Sázavou

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Okružní křižovatka tvoří spojnici mezi ulicemi Strojírenská a nádražní ve Žďáře nad Sázavou. Hlavním důvodem potřeby této přestavby byly nevyhovující parametry původní křižovatky. Tato křižovatka trpěla častými dopravními zácpami a vykazovala negativní vliv z dopravy na životní prostředí, kde nejnebezpečnější pro okolní obytnou zástavbu byl především hluk, exhalace, emise. Zároveň nevyhovovala požadavkům na plynulost silničního provozu.

Architektonické řešení

Tato křižovatka je řešena tak, že má 4 vjezdové i výjezdové větve. Okružní jízdní pás je řešen jako jednopruhový. Střední kruhový ostrůvek je nepojížděný s travnatým povrchem a osázený nízkými keři. Zpevněná část kruhového ostrova je výjimečně pojížděná. Povrch je žulová dlažba, oddělená od okružního jízdního pásu ležatým obrubníkem, oddělení od středového ostrova je odrazným obrubníkem. Dělící ostrůvky jsou vytvořeny mezi vjezdovými a výjezdovými větvemi jako nepřejezdné se speciálními zkosenými obrubníky ze zvlášť odolného betonu. Vjezdová část je ze žulové dlažby s umístěním deformovatelného majáčku, ve střední části je umístěn přechod pro chodce s povrchem ze zámkové dlažby, zadní část ostrůvku je zatravněná

Dispoziční řešení

Členění stavby bylo provedeno do 6 objektů. Tyto byly řešeny jako komunikace, jejíž součástí jako okrajová zóna vně kruhové křižovatky a po obou stranách návazných komunikací jsou zhotoveny chodníky pro pěší. Osvětlení těchto chodníků je provedeno společnou jednostrannou osvětlovací soustavou. Další objekt byl přeložky vodovodu v celkové délce114 m, dešťová kanalizace v délce 259 m. Veřejné osvětlení, místní rozhlas. Sadové úpravy a přeložky sítí elektronických komunikací.

Konstrukční a materiálové řešení

Okružní jízdní pás, vjezdové a výjezdové větve jsou provedeny z asfaltového koberce mastixového. Středový zpevněný pás a směrovací ostrůvky ze žulové zámkové dlažby. Chodníky, vjezdy a přejezdný chodník z betonové zámkové dlažby.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba musela být po celou dobu prováděna za částečného provozu z důvodu zajištění provozu autobusů MHD, což výrazně komplikovalo práce a zvyšovalo náročnost prací k zajištění bezpečnosti. Přesto byla provedena v kratší lhůtě, než bylo předpokládáno a smluvně podloženo. Stavba okružní křižovatky výrazně zvýšila komfort, rychlost a plynulost provozu na významném dopravním uzlu ve středu města, kde byly dosud časté dopravní problémy. Tím nahradila již zcela nevhodnou klasickou křižovatku. Okružní křižovatka také významně kladně ovlivnila životní prostředí obyvatel v okolní zástavbě. Zrychlila dopravu, zvýšila bezpečnost účastníků silniční dopravy i místních obyvatel, snížila množství emisí, hluku apod. Tato stavba je zároveň příjemně a vhodně zasazena do okolního prostředí.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

PREMIUM PARTNER

  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru