Naučná stezka kolem Zelené Hory, Žďár nad Sázavou

Zobrazeno: 2257x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelMěsto Žďár nad Sázavou
MajitelMěsto Žďár nad Sázavou
Hlavní projektantIng.Lubomír Grošof, Strážek
Hlavní zhotovitelGREMIS, s.r.o., Velké Meziříčí

Více o stavbě…

Urbanistické a dispoziční řešení

Ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a majiteli dotčených pozemků byla obnovena a rozšířena původní naučná stezka Louky u Černého lesa a byl na ni navázán nový vycházkový okruh. Celá naučná stezka se tak sestává ze dvou okruhů, které jsou vybaveny odpočinkovými místy s příslušným mobiliářem, vyhlídkovými místy a informačními tabulemi. Vycházkový okruh A v délce 2,3 km je situován do okolí Bránského rybníku a provede Vás pověstmi z našeho kraje, nabídne odpočinek na břehu rybníku a představí dvě stavby významného českého architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla – Hospodářský dvůr Lyra a Dolní hřbitov. Vycházkový okruh B v délce 2,6 km je výletem do míst s nevyšší ochrannou přírody a krajiny. Provede Vás působivým prostředím okolí rybníku Konvent, nabídne výhledy na rybník, zámek a v neposlední řadě na poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, nejznámější dílo Jana Blažeje Santiniho Aichla, zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Oba okruhy jsou vybudovány jako bezbariérové. Součástí obou tras jsou zastřešená odpočinková místa (3), informační tabule (10) a na trase B jsou dvě vyhlídková mola.

Konstrukční a materiálové řešení

Při realizaci projektu došlo k urovnání terénu na některých částech stezky, odstranění náletových křovin, byl použit hutněný násyp šotoliny, zpevnění pomocí ukotvených dřevěných kulánů, v místech nestabilního nebo nerovného podkladu byly položeny vzájemně spojené rámy z kulatiny a v místech velkých terénních sklonů bylo provedeno kotvení z betonových kruhových patek. Části stezek procházejí stávajícími zpevněnými komunikacemi.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Jedná se o stavbu citlivě začleněnou do prostředí I. zóny odstupňované ochrany přírody a krajiny CHKO Žďárské vrchy a přírodní památky Louky u Černého lesa. Provede návštěvníky malebnými kouty okolí rybníků Bránského a Konvent a v neposlední řadě nabídne nevšední pohledy na Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, zapsaný do prestižního Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V současné době se jedná o jedinou bezbariérovou naučnou stezku v kraji Vysočina. Informační tabule seznamují nejen s přírodními zajímavostmi našeho kraje, ale také s historií města na pozadí nejznámějších pověstí, které zpracoval historik Mgr. Stanislav Mikule a graficky ztvárnila výtvarnice Kamila Dvořáková.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru