Silnice III/03821 Lidická – Havířská, Havlíčkův Brod

Zobrazeno: 1222x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava
Hlavní projektantTRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové
Hlavní zhotovitelChládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s., H.Brod

Více o stavbě…

Komunikace se nachází v průmyslové zóně na okraji města Havlíčkův Brod. Rekonstruovaný úsek řešil stávající nevyhovující stav ulice Průmyslové a její napojení na ulici Havířskou. Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci v průmyslové zóně, bylo třeba vyřešit únosnost a šířku silnice tak, aby vyhověla provozu pro nákladní dopravu a obsluhu přilehlých areálů jednotlivých firem.

Napojení obou ulic bylo vyřešeno pomocí nové okružní křižovatky upravené speciálně pro průjezd nadrozměrných nákladů firmy ČEPS a.s. Praha, která dopravuje transformátory z Baštínova na vlakové nádraží v Havlíčkově Brodě. Venkovní průměr okružní křižovatky je 38 m.

Délka úpravy komunikace je 493m, kategorie S 9,5/50 v ul. Průmyslové, Havířská ulice je plynule napojena na stávající stav. U komunikací došlo k výměně podloží a k jeho zpevnění, k vyřešení odvodnění pomocí nové dešťové kanalizace a svedení do potoka.

Součástí stavby byly rovněž přeložky inženýrských sítí – přeložka vodovodu, plynovodu, výměna oplocení a vegetační úpravy. Dále bylo součástí stavby vybudování chodníků, tlakové splaškové kanalizace a přeložka veřejného osvětlení - investor město Havlíčkův Brod.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z Evropského fondu regionálního rozvoje (SROP).

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru