Rozšíření výrobního a skladovacího areálu společnosti Hranipex a.s., Komorovice

Zobrazeno: 3964x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelOutulný a.s., Náměšť nad Oslavou
MajitelHranipex a.s., Komorovice
Hlavní architektIng. arch. Luděk Rýzner
Hlavní projektantOK PLAN ARCHITECTS, s.r.o., Humpolec
Hlavní zhotovitelOutulný a.s., Náměšť nad Oslavou

Více o stavbě…

Investor zadal zpracovateli návrh na rozšíření stávajícího areálu v Komorovicích. Nově budované prostory budou sloužit pro sklady, příjem surovin a výrobu. Výroba bude přesunuta ze stávající haly do nově vybudované části, nedojde k navýšení výroby, pouze ke zlepšení manipulačního prostoru kolem jednotlivých strojů a výrobních zařízení. Součástí projektu je taktéž zlepšení standardů sociálního zázemí pro zaměstnance – nové šatny, kantýna – výdej jídel, parking, ostraha....viz. stavební program. Součástí zadání je vypracování ideové studie celkového řešení zastavění pozemku investora, včetně řešení dopravního a řešení infrastruktury. Staveniště vybráno nezávisle investorem.

Urbanistické řešení

Pozemek se nachází na okraji obce KOMOROVICE u Humpolce. Jedná se o součást území, u něhož je vymezena plocha územním plánem – průmyslová zóna. Návrh řeší část území – etapu, rozvoje skladovacího a výrobního objektu. Hlavní vjezd na pozemek je ze stávající silnice. Nově vytvořená přístavba je ve tvaru „T" a je napojena v zadní-severovýchodní části a navazuje na stávající halu. Přístavbou vznikne taktéž nový zásobovací uzel pro celou firmu. Hlavní vstup zaměstnanců zůstává zachován, vstup klientů se přemísťuje. Nově je taktéž uvažováno s celkovým oplocením areálu v systémovém typovém oplocení – žárově zinkovaného materiálu. U hlavního vstupu do areálu je nově uvažováno se strážním objektem – objekt ostrahy. Při příjezdové komunikaci k areálu před hlavní vjezdovou bránou je situováno parkoviště pro zaměstnance.

Provozní a architektonické řešení

Stavba je funkčně rozdělena interiérem a v exteriéru se projevuje rozdílná vnitřní náplň změnou obvodového pláště – hala sklady (hliníkový vlnitý plech v RAL 9006 - viz. taktéž předchozí etapa), hala výroba (COR–tenový plech od firmy Rannila), hala příjmový sklad (profilitové lisované sklo). Veškeré další konstrukce, standardy a materiály včetně barevného řešení budou navazovat na stávající etapu, tak aby vznikl jednotný funkční celek.

Objekt haly je dispozičně rozdělen na části, které v závislosti na potřebách vnitřních provozů mají různou podlažnost a funkčnost – sklady, technologie a výroba, sociální zázemí apod... Konstrukčně je hala navržena jako dvoulodní ocelový skelet v pravidelném rastru 6,0 metru s vnitřní podporou po 12,0 metrech. Obvodové konstrukce: lehký obvodový plášť z PUR panelů nebo skládaného systému – vše se odvíjí od použitého systémového opláštění, strop z panelů. Obslužné schodiště ve vestavbě je ocelové žárově zinkované. Světlá výška haly je podle použití podhledů od 3,5 do 6,0m. Přirozené osvětlení pracovních míst je zajištěno pomocí oken a světlíků v obvodovém plášti a střešním plášti. Okna jsou navržena plastová a hliníková. Vrata jsou navržena průmyslová, zateplená, sekční, rozměr cca 4x4,5m (variantně je možné uvažovat s vraty rolovacími), s jednokřídlými dveřmi a některé mají těsnící plastové límce z vnější strany. Vnitřní příčky budou sádrokartonové. Příčky musí umožňovat snadnou demontovatelnost a variabilitu v případě dalšího rozšiřování provozu. V části haly, kde je zvýšený důraz na akustiku, technologie, požární bezpečnost budou příčky posíleny a konstrukčně přizpůsobeny požadovaným normovým parametrům. Veškeré stěnové a stropní konstrukce budou splňovat požární odolnost dle TZPO.

Konstrukční řešení

Konstrukčně je stávající administrativní budova navržena jako jednopodlažní železobetonový monolitický skelet v pravidelném rastru 6,0 metru. Světlá výška místností je 3,0m. Centrální schodiště na střechu je ocelové. Střecha je plochá. Přirozené prosvětlení kanceláří je zajištěno pomocí prosklené stěny z hliníkových profilů v systému Schüco. Část prosklené stěny je navržena s výklopnými křídly kvůli přirozenému provětrání místností. Nově je přistavěna část v jihozápadní partii administrativy. Přístavba je určena na rozšíření logistického týmu. Nově je taktéž upravena vnitřní dispozice v administrativě a vybudován ve stávajícím plášti nový vstup do objektu. Původní vstup bude uzamčen a vizuálně blokován.

Ocenění

  • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2007

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru