Restaurace hotelu SKI, Nové Město na Moravě

Zobrazeno: 1510x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPKS INPOS a.s.
MajitelINKORA s.r.o.
ProvozovatelHotel Ski
Hlavní architekting. Milan Jirovec
Druhý architekting. arch. Ondřej Tuček
Hlavní zhotovitelPKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě…

Objekt restaurace byl postaven na přelomu 60. a 70. let 20. stol. jako součást areálu hotelu SKI podle projektu ing. arch. J. Krumla. Jde o přízemní objekt propojený s objektem hotelu krčkem, se dvěma suterény, kdy první suteren je částečně nad terénem (na jižní straně na celou výšku) a druhý suterén je jen pod částí půdorysu. Restaurační provozy ( jídelna, salonek a vinárna ) slouží jak hotelovým hostům, tak ostatním návštěvníkům areálu. V návaznosti na odbytové plochy je v západní části objektu situována kuchyně s veškerým zázemím a sociální vybavení pro personál. Kuchyňský provoz byl v roce 2000 kompletně rekonstruován včetně instalace nové technologie. Vertikální komunikaci zajišťuje dvojice schodišť - veřejné a služební. Vstup z venkovního prostoru ústí do suterénu na jihozápadní straně. Služební zásobovací vchod v suterénu je umístěn na zadní severozápadní fasádě. Navíc ve spojovacím krčku je umístěno třetí schodiště pro přístup hostů do vinárny.

Cílem opravy a přístavby restaurace bylo především vytvoření vysoce kvalitního prostředí pro stravování hostů hotelu a ostatních návštěvníků a vytvoření variabilního multifunkčního prostoru umožňujícího mimo vlastního restauračního provozu i pořádání tiskových konferencí (například v souvislosti se sportovními aktivitami v areálu) a konferencí, či přednášek v souvislosti s hotelovým provozem. Předmětem přístavby a oprav byly pouze odbytové prostory jídelny a salonku v přízemí a v souvislosti s instalací nového vzduchotechnického zařízení i vinárna a strojovna vzduchotechniky v prvním suterénu.

Architektonické a konstrukční řešení

Přístavba

Bylo navrženo zastavění původní jihovýchodní lodgie a přístavba objektu konzolovou rámovou konstrukcí zvětšujícím plochu původní restaurace o 1,5m tímtéž směrem. Ve finální podobě získal poněkud tvarově roztříštěný objekt jasně definovaný jednoduchý a čitelný tvar umocněný výrazným vykonzolováním objemu stavby v přízemí nad stávajícím polosuterénem a stal se tak jasným a čitelným doplňkem výrazného trojúhelníkového tvaru vlastního hotelu.

Stávající obvodová stěna zapuštěná do lodgie a v místě salonku navazující obvodový plášť se štípaným šindelem byly demontovány a odstraněny, ponechány byly pouze ocelové nosné sloupy v modulu 3,6m. Současně byla demontována i vnitřní dělící stěna a odstraněny veškeré instalační obezdívky. Na vodorovné prvky ocelové konstrukce byla v modulu 3,6m navázána ocelová rámová konstrukce prodloužující původní konzolu. Rozpětí mezi moduly 3,6m bylo doplněno trámovou konstrukcí. Podlaha přístavby je ve stejné úrovni jako stávající podlaha restaurace, v trámové konstrukci pod podlahou je vrstva tepelné izolace a parozábrany. Fasáda je řešena aluminiovým fasádním systemem v modulu 3,6m kotveným k rámům nosné ocelové konstrukce. Prosklená část fasády je na celou výšku interieru restaurace a salonku a zajišťuje atraktivní panoramatický výhled. Spodní část prosklení do výšky 1m je osazena výklopnými okny, vrchní část nad příčníkem je v pevném zasklení. Spodní podlahová i horní atiková část pláště je sendvičové konstrukce, na vnějším líci kryté nereflexním deskovým materiálem s přirozenou přírodní strukturou probarvenou ve hmotě (použit materiál Cembonit). Vnitřní povrchy stropu a podlahy jsou shodné s ostatními částmi restaurace. Prosklená jihovýchodní fasáda je ze strany interieru doplněna systemem automaticky ovládaných vnitřních stínících a zatemňovacích rolet.

Jihozápadní stěna v přízemí a terasa

V souvislosti s konzolovou přístavbou na jihovýchodní straně byla z důvodu vytvoření kompaktního objemového celku restaurační části provedena i úprava terasy a stávající jihozápadní stěny v salonku.

Původní okenní otvory ve stěně byly zazděny. Pro přístup na terasu byl ponechán stávající dveřní otvor (u stěny do zázemí). Konstrukčně shodně s přístavbou bylo v ocelové konstrukci vytvořeno nové nároží terasy na styku přístavby a terasy stávající. Fasáda terasy zůstala otevřená bez zasklení. Podlaha terasy bude realizována z ocelových žárově zinkovaných pororoštů.

Mobilní dělící příčka

Nově vzniklý půdorys odbytového prostoru byl předělen mobilní skládací příčkou rozdělující plochu v poměru 1:2 na salonek a restauraci. Tato mobilní příčka umožňuje variabilní práci s vnitřním prostorem. Lze vytvořit velký sál pro konferenci či významnou akci nebo ponechat základní restauraci a oddělený salonek pro menší akce. Sál je vybaven dataprojektorem s možností promítání v malém i velkém sále.

Interierové povrchy

Podlaha - v části podlahy budou provedeny slaboproudé a silnoproudé rozvody související s novým technickým vybavením. Po provedení lokálních vysprávek stávající vlysové podlahy, bude položen celoplošně koberec. Strop - stávající omítkový podhled byl ponechán. Pod jeho úrovní (lokálně i nad) byly provedeny nové rozvody VZT a elektroinstalací a nová přídavná tepelná izolace z minerální vlny a parozábrany. Nový podhled byl realizován ze sádrokartonových desek 250mm pod úrovní stávajícího. V podhledu jsou umístěna nová osvětlovací tělesa a vzduchotechnické vyústky. Finální úpravou stropu je bílá výmalba.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru