Areál zimní údržby SÚS Žďár nad Sázavou

Zobrazeno: 1891x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelSÚS Žďár nad Sázavou
Hlavní architektUNI PROJEKT - Ing. František Laštovička
Hlavní projektantIng. Jaroslav Habán
Hlavní zhotovitelPKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě…

Architektonické řešení

Celkový architektonický výraz stavby i jejího bezprostředního okolí výrazně nezmění stávající typ zastavěného území. Základnu hmotové kompozice stavebního souboru tvoří jednolodní skladovací objekty s dominantním řešením střešních rovin a strukturou obvodového pláště

Stavebně technické řešení

Základem celé stavby je jednolodní halový objekt o rozpětí 15 m, tvořený autonomní ocelovou pozinkovanou konstrukcí nesoucí zastřešení a částečné opláštění podokapové části stěn. Vzhledem ke skladovanému objemu sypkého materiálu je obvodová stěnová konstrukce ze statických důvodů řešena jako samostatná opěrná stěna, tvořená železobetonovými prefabrikáty. Objekt bude opláštěn a zastřešen nezatepleným systémem z ocelových profilovaných plechů s povrchovou úpravou. Sociální buňka je navržena jako zděná, přízemní, zastřešená dřevěnými vaznicemi se zatepleným střešním pláštěm z profilovaných plechů. Pro podlahovou konstrukci skladovacích ploch je navržen živičný kryt. Pro výplně otvorů skladu jsou použity kovové okenní a vratové systémy, u sociální buňky jsou použity plastové výrobky. Úpravy vnějších povrchů - římsa trapézový plech stříbřitý Metalic Silver, opláštění trapézové plechy temně červené, stěny pohledový beton, střecha trapézové plechy grafitově šedé, výplně otvorů kov, komaxit stříbřitý, zámečnické prvky kov, komaxit stříbřitý, klempířské prvky stříbřitý plech Metalic Silver, sokl soc. buňky Marmolit šedý

Provozní a dispoziční řešení

Plocha skladu soli je provozně rozdělena do úseků:

 • skladovací plocha pro uložení 1 350 t soli
 • manipulační plocha pro nakládku
 • plocha pro přípravu solanky
 • nakládací plocha - rampa

Plocha skladu inertního posypu je provozně rozdělená do čtyř úseků - boxů o skladovací kapacitě 4 x 890 t, oddělující jednotlivé používané frakce. Boxy jsou neuzavřené, volně přístupné z obslužné komunikace. V sociální buňce je situována denní místnost obsluhy s hygienickým zázemím, tvořeným umývárnou a WC.

Ocenění

 • Čestné uznání Stavba Vysočiny 2005

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru