Hasičská zbrojnice, Bratřice

Zobrazeno: 2584x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelJAS Pelhřimov spol. s r o.
MajitelObec Bratřice
ProvozovatelSDH Bratřice
Hlavní projektantIng. František Zajíc

Více o stavbě…

Popis stavby

Účelem stavby bylo v místě bývalého hospodářského stavení využívaného Sborem dobrovolných hasičů v Bratřicích vybudovat objekt, který by plně vyhovoval účelu hasičské zbrojnice a současně respektoval požadavek na zřízení výkladcové síně tradic a muzea sboru.

Stavebně technické řešení

Stávající objekt byl zbourán a na jeho místě byl vybudován nový, stejného půdorysu a přibližně stejné dispozice za použití klasických zdících materiálů.

Popis detailu fasády

Architektonické řešení fasády bylo navrženo a zvoleno tak, aby respektovalo technické požadavky, to znamená bezproblémové užívání objektu pro hasičskou zbrojnici - velká dvoukřídlá vrata pro vjezd hasičské techniky a rovněž zřízení výkladcové síně tradic a muzea zboru, což je řešeno dvěmi prosklenými stěnami z čela a boku objektu. Dále bylo architektonické řešení navrženo a zvoleno tak, aby budilo dojem tradiční venkovské zástavby ve snaze objekt citlivě integrovat do stávající kruhové slovanské návsi obce Bratřice. Snahou bylo provést tvarování otvorů,členění fasády a jejích detailů do období přibližně začátku 19. století za použití původních klasických materiálů a postupů zhotovení. Dřevěné výplně otvorů byly provedeny jako replika z dobových nákresů.Fasáda je provedena klasickou vápennou omítkou s členěním a výzdobou stavěnou přímo na místě bez odlitků. Označení objektu je provedeno dobovým vývěsním znakem s nápisem přímo na povrch omítky.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru