Dostavba nároží ulice Radnická ve Velkém Meziříčí

RadnickáVM

Úkolem studentů je navrhnout fiktivní dostavbu volného nároží ulice Radnická ve Velkém Meziříčí, které vzniklo v sedmesátých letech minulého století v důsledku odstranění původních staveb při realizaci průtahu města (při úpravách trasy silnice II/602). 

 • půdorysné rozměry dostavby budou maximálně 15 x 17m.
 • navrhovaná stavba bude obsahovat dvě nadzemní podlaží a možnou půdní vestavbu.
 • v I.NP se předpokládá umístění komerčních prostor, ve II.NP a podkroví kanceláře nebo byty.
 • výška jednotlivých podlaží bude přizpůsobena sousedním objektům, římsy by měly navazovat.
 • parkování bude řešeno před domem na stávajícím parkovišti nebo v podzemí. 

Objekt se nachází v památkové zóně, ale pro potřeby této studentské soutěže na to nemusí být brán zřetel.

Partneři

 • Banner
 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru